Uroczystość nadania imienia Róży Zamoyskiej Szkole Podstawowej w Częstkowie położonej w powiecie wejherowskim  

Z pośród ośmiu kandydatów na patrona szkoły zgłoszonych przez rodziców, uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Częstkowie większością głosów na patronkę szkoły wybrano Różę Zamoyską. Wybór patronki zatwierdziła Rada Gminy Szemud. Uroczystość odbyła się 3 czerwca 2024 roku w 111 rocznicę urodzin Róży. Jej kandydaturę na patrona szkoły zgłosiła nauczycielka Dorota Nawrot – Caravelli. To właśnie jej mama Danuta Nawrot z domu Radlińska została uratowana przez Różę Zamoyską.

Przygotowania do nadania imienia, szkoła rozpoczęła w 2022 roku. Nauczyciele zorganizowali konkurs na logo i hymn szkoły a także konkursy popularyzujące postać przyszłej patronki. Na uroczystość nadania imienia przybyli liczni zaproszeni goście wśród nich dzieci Róży i Jana Zamoyskich, delegacja ze Zwierzyńca z panią burmistrz Edytą Wolanin na czele, ks. Błażej Górski, dyrekcja z pocztem sztandarowym ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Róży Zamoyskiej ze Szczebrzeszyna, dyrektor szkoły i wójt gminy w Sułowie.
Szkoła Podstawowa w Częstkowie jest niewielką placówką położoną na Kaszubach, w północno-zachodniej części gminy Szemud. W szkole funkcjonuje 9 oddziałów – oddział przedszkolny i 8 oddziałów klas I-VIII. Uczęszcza do niej obecnie 100 uczniów. W 2010 roku placówka obchodziła swoje stulecie.

Uroczystość rozpoczęła msza świętą w kościele parafialnym w Smażynie połączona z poświęceniem sztandaru. Natomiast w Szkole Podstawowej w Częstkowie odbyła się dalsza część uroczystości: nadania imienia i przekazanie sztandaru, program artystyczny, poświęcenie i odsłonięcia pamiątkowej tablicy oraz poczęstunek. Każdy z uczestników uroczystości dostał wyjątkowy prezent „Anioła Dobroci” z napisem „Kochać znaczy czynić dobro”. Podczas uroczystości odśpiewano również hymn szkoły.

„Anioł Dobroci”
Raduje się nasza szkoła
Bo los zesłał nam anioła
Strzeże nas Anioł Dobroci
Który ratował z miłości
Ref. O, Różo, Patronko Szkoły
Usłysz dziś nasz śpiew wesoły.
Daj nam siłę, bądź nam wzorem
Życia dobrego z honorem
Różo, Tyś Kaszubom bliska,
Łączy nas Bóg i Ojczyzna.
Naśladować więc Cię chcemy,
Co dobro, a co zło wiemy.
Nauka praca i oddanie
To jest dziś nasze zadanie
Wokół mieć przyjaciół wielu,
Marzyć i dążyć do celu
Niech ta pieśń jak woda płynie
I rozsławia Twoje imię
Na Kaszubach, w Polsce całej-
W naszej Ojczyźnie wspaniałej.

W imieniu Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich  dziękujemy pani dyrektor Iwonie Białas-Rychlak za zaproszenie. Dziękujemy panu Ryszardowi Kalkowskiemu wójtowi gminy Szemud, nauczycielom, uczniom i wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałej uroczystości. Dziękujemy pani Dorocie Nawrot – Caravelli za piękne świadectwo.

Maria Rzeźniak
Fotografie https://sp3szczebrzeszyn.edupage.org/news/?gtnid=278#