Szkoci w Zamościu cz. IV.

Lindsay de Edzell (vide Lendza)
Nazwisko Lindsay  (Jakub) notowane w Poznaniu w 1651 r. Możliwe, że tożsamy z naszym Lendzą.
źródło: Papers relation to the Scots in Poland 1576-1793 [w:] Mational Libray of Scotland – wymienia nazwisko: Lindsay Peter i Lendsay (Lędza?)Wiliam.
To samo źródło co wyżej – s. 162 przypis 1. – Mr. Wiliam Lendze = Lindsay

______________________________________________________________________________________________________

LOGI 
Logi Vilhelmus (Wilhelm) – Szkot wzmiankowany przy ul. Szewskiej w latach 1638-39. Dom od niego odkupił Archibalch Marszel. (Marshall)
Logi Vilhelmus (Wilhelm) – kupiec szkocki, który w październiku 1639 r. odkupił dom innego Szkota, Jakuba Blonk’a. Jego dom graniczył z domami dwóch innych Szkotów: Jun’a i Elsnera.
W październiku 1639 r. szkocki kupiec Vilhelmus Logi kupił dom od Szkota Jakuba Blonka, w sąsiedztwie Petrusa Elsnera Tomasza Jun’a.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
MaKay
Maki Jerzy – w 1665 r. kupił dom za 150 zł na Przedmieściu Janowickim od Przybyłków
kwietniu 1665 r. Kacper i Katarzyna Przybyłkowie sprzedali za 150 złp. dom Jerzemu Maki kupcowi. Sąsiedztwo: Andrzej Romanczyk.
Maki Jerzy i Reina – w 1667 r. odkupili dom za 300 zł od wdowy po Jugowiczu, sąsiadujący z poprzednią ich nieruchomością, ponieważ są wymieniani jako nabywcy i sąsiedzi („nieruchomość Jerzego Maki”) kupowanej posesji.
maju 1667 r. Katarzyna, wdowa po Grzegorzu Jugowiczu sprzedała za 300 złp. dom Jerzemu Maki i Reinie, jego żonie.  Sąsiedztwo: Predium nieruchomość Jerzego Maki i Złociecki.
Maki Jerzy i Reina – w 1670 r. wymieniani w aktach jako sąsiedztwo Peszykiewicza
kwietniu 1670 r. Matfiej i Ewa Sackowie sprzedali za 260 złp. dom Siemionowi Peszykiewiczowi. Sąsiedztwo:  Siemion Peszykiewicz i Jerzy Maki.
MaKay Antony – uczył się w Liceum Królewskim (d. Akademii Zamojskiej) w 1807 r.
Makomak – styczeń 1756

 

Nazwisko Makabey notowane w Poznaniu w 1651 r.
źródło: Papers relation to the Scots in Poland 1576-1793 [w:] Mational Libray of Scotland – wymienia nazwisko: MaKay Antony uczył się w Liceum Królewskim w Zamościu (d.  Akademii Zamojskiej) w 1807 r.

______________________________________________________________________________________________________

MALDRON
Maldron Jan – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików z Zamościa, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
MAXWELL
Maxfol Andrys – Szkot wymieniany w aktach Trybunału Zamojskiego dla miast (WAP Lublin, sygn. 2, skan 16) z 1602 r. i (skan 61) z 1606 r. jako plenipotent Aleksandra Szkota (Suse?)

______________________________________________________________________________________________________
MELNIANT
Melniant Dawid – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików z Zamościa, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
MESSER
Messer Jan – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików z Zamościa, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
Nazwisko Meller (Messer ?– wydłużone staropolskie SS mogło być odczytywane jako LL) notowane także w Koninie (Jakub), Bydgoszczy (Henrych), Melser Jan we Lwowie.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
MOSTROB
Mostrob Andrzej – Szkot, który odkupił dom „Frankowskie” przy ul. Hrubieszowskiej od innego Szkota Jakuba Jochan’a (karty Mieszkańcy Zamościa 1583-1698)
czerwcu 1604 r. Jakub Jochan Szkot sprzedał za 140 złp. dom „Frankowskie” przy ul. Hrubieszowskiej Andrzejowi Mostrob Szkotowi. Sąsiedzi: dom Kraszyna i dom Miszkowskich.
lipcu 1609 r. Jakub Jan Szkot sprzedał za 180 złp. dom Kilianowi Szkotowi na ul. Hrubieszowskiej. Sąsiedztwo: dom „Wereszynski” i dom „Frankowskie”.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akademia Zamojska
Mulner Pawel, [Szkot] z Prus, prawnik (1610–1611)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
OGILVIE
Ogilvie (Honorat – Sławetny) – we wrześniu 1649 r. wycenił kamienicę „Ogielviana”
We wrześniu 1749 r. Honorat Ogilvie wycenił kamienicę „Ogielviana”.
Opis: Filar z podsienia ieden i drugiego połowa…sklepienia na podsieniu…muru od sklepu na schody, w sieni…sklepienia przy drzwiach pierwszych…na gorze w izbie sklepienia…muru w kuchni…sklepienia w kuchni…komin w kuchni…sklepienia w drugiey izdebce…muru w ganku…sklepienia w ganku na gorze y dole….muru w piwnicy…W izbie przedniey połap z belkami y siestrzonem, także podłoga stara…połap z belkami w tylney izbie….podłoga w alkierzu y w izdebce….spizarka y komorka….strych na gorze z połową dachu….Na teyze gorze połowa połapu na dwie przęsła y połowa wrot….komorki potrzebnego miejsca….zamki u wszystkich drzwi….drzwi wszystkie…okiennice drewniane przy oknach…okna wszystkie tak w izbie przedniej iako y w komorze także izdebce tylney…Piec w izbie pomniejsze piece w izdebkach…drzwi troie żelaznych kraty w oknach, zawiasy…”
Ogilvie Walter i Elżbieta Dawidsonowna (Devison?) – 1710 Zamość, 1713 wraz z żoną wzmiankowany na Rynku Wielkim
Ogilvie Daniel Walter (Poczmistrz)
Ogilvie Daniel George
Ogilwy (Ogilwo) Valterius i Elżbieta Dawidsonowna – Szkot – Rynek Wielki 1713
maju 1713 r. Daniel Dawidson sprzedał część kamienicy (RW 7?) za 1400 złp. Valterius’owi Ogielwo (poczciarz Walter Ogilvy, Szkot) i Elżbiecie Dawidsonownej, małżonkom. Sąsiedztwo: kamienica narożna i Anna Wentonowna.
Ogielwiow – sukcesorzy wymieniani na Przedmieściu Janowickim w lipcu 1752-1754  jako sąsiedzi Maciakiewiczów.
Ogielwiczowsciani Predy – wymieniani na Przedmieściu Janowickim w 1754 r. przy transakcji sprzedaży domu jako sąsiedzi Maciakiewiczów i Kaliszkiewiczów
lipcu 1752 r. Szymon Rużycki sprzedał za 165 złp. domek drewniany Tomaszowi i Agnieszce Maciakiewiczom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Ogielwiow (?) i Jan i Ewa Kurylakowna Maciakiewiczowie.
marcu 1754 r. Tomas i Agnieszka Maciakiewiczowie sprzedali dom Albertowi i Annie Kaliszkiewiczom. Sąsiedztwo: Predy Ogielwiczowsciani i Jan Maciakiewicz.
Ogilvie Francis – student Akademii Zamojskiej w 1805 r.
źródło: Papers relation to the Scots in Poland 1576-1793 [w:] Mational Libray of Scotland – wymienia nazwisko: wymieniany z Zamościa – Daniel Walter Ogilvie (Poczmistrz) i Daniel George Ogilvie oraz Francis Ogilvie student Akademii Zamojskiej w 1805 r.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
REINBERGIER
 1. Kamienica Pana Reinbergiera.- Lustracja 1696 – pierzeja południowa
 2. Piotr Reinbergier był prezydentem miasta (jeden z trzech) w 1696 r. – Lustracja 1696
Reinbergier Piotr – czy Szkot 1698 (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699)
marcu 1698 r. Marianna Koniakiewiczowa, wdowa po Marcinie Koniakiewiczu, ławniku zapisała kamienice w Zamościu testamentem synowi Antoniemu Koniakowiczowi. Sąsiedztwo: Aleksander Brzyski i Piotr Reinbergier.
Reynbergier Piotr sprzedaje w 1709 r. dom Piotrowi i Zuzannie Middleton (Szkot, czy Anglik?)
lipcu 1709 r. Piotr Reynbergier rajca i Marianna Linkowna, jego żona zaciągnęli pożyczkę pod zastaw części kamienicy (2000 złp.) na rzecz Piotra Middletona, kupca i Zuzanny jego żony.
Opis: …”izba gurnia i komnata, izdebka ex opposito tey izby, kuchnia na gorze, spiżarka, sklep dolny, wchodząc do tey kamienicy po prawey stronie, piwnice srednie obiedwie pod schodami, staynia w ziemi murowana wszytka, sien wszytka…, sionka z gorą…strych wszytek nad gornemi gmachami, zaiazdd z tyłu…”
 1. Kamienica Piotra Reinbergiera. Tamże Pan Jerzy Zakrzewski. – Lustracja miasta 1709 – pierzeja południowa
 2. grunt Pana Reinbergiera pusty. Podstawie – lustracja 1709
 3. Folwark Zacnie Sławetnego Pana Reinbergiera. – Podstawie – Lustracja 1696
 4. Piotrowi Reinbergierowi – 40 zł – lustracja 1696 wypłata za styczeń
 5. Prezydentem miasta był Piotr Reinbergier.- w kwietniu 1696 r. – lustracja 1696
 6. Prezydent Piotr Reinbergier.- w sierpniu 1696
Reynbergerowa Zofia – XI 1746 – wizja kamienicy
listopadzie 1746 r. Honorata Sophia Reynbererowa, żona zmarłego Ambrożego Reynbergera przeprowadziła wizję kamienicy.
Opis: widzieliśmy na gorze w posesji Pana Browna na strychu sciane z kamienicą niegdy Heynikowską y Gorą…X. Józefa Orminskiego Dziekana Infułata Zamoyskiego sukcesorów stykających się od wierzchu innego na wskroś..y w niey wierzchołek komina wmurowany tudzież dziur numero sześć w których widać krokwie wpuszczone …”
Reynbergier Ambroży i Zofia Polakiewicz – 1753
We wrześniu 1753 r. Anna Brounowa żona zmarłego Jakuba Brouna przeprowadziła wizję opuszczonej kamienicy „Medeltanowiana”.
Opis: Stosując się do kontraktu między p. Piotrem Mideltonem y Zuzanną małżonkami z jedney a p. Ambrożym Reynbergierem y Zofią Polakiewiczowną małżonkami  z drugiej strony, to iest izbę gorną i komnatę izdebkę ex opposito tey izby, kuchnią, spiżarką, y dwoma izdebkami na tyle gornemi…sklepem dolnym wchodząc do tey kamienicy po prawey stronie piwnicami srzedniemi obydwoma pod schodami kręconemi, piwnicą trzecią murowaną, do ktorey przychod z Rynku publicznego, staynia w ziemi murowaną wszytką z sienią…y, ścianką z gurą na złożenie siana strychem wszystkim nad gornemi gmachami zajazdem z tyłu, y postawieniem …tudzież referuje się do cesji vigere wyżey wyrażonego kontraktu…. (cd opisu  – karty: Mieszkańcy Zamościa 1750-1786).
Kamienica Reynbergerowska 1756
czerwcu 1756 r. otaksowano kamienicę Reynbergerowską. Sąsiedztwo: Stachurska. cd opisu  – karty: Mieszkańcy Zamościa 1750-1786).

______________________________________________________________________________________________________

ROBERTSON
Robercon Jacobo – Szkot wymieniany w aktach Trybunału Zamojskiego dla miast (WAP Lublin, sygn. 2, skan 16) jako Civis Zamoscien w sprawie toczącej się w 1602 r.
Robercon Alexandro – Szkot wymieniany w aktach Trybunału Zamojskiego dla miast (skan 16 i 17) jako Civis Zamoscien w sprawie toczącej się w 1602 r. i 1605 r.

Robertszon Jan (Joannes) – kupiec 1637, 1838, 1641 ul. Szewska
We wrześniu 1637 r. przy ulicy Szewskiej osiadł inny kupiec zamojski Joannes Robertszon. Kupił dom za 600 złp. od Stanisława i Józefa Roszkowskich. Z jednej strony jego posesja graniczyła z opuszczonym terenem Demetrija Greci, a z drugiej kupca Gaspara Henricusa Kinga.
W styczniu 1638 r. kupiec Joannes Robertszon kupił dom przy ul. Szewskiej od  Laurientusa Krzeczkowica.
W maju 1641 r. Paweł Słobowski sprzedał dom przy ul. Szewskiej (pod wałem) Kacprowi Kingowi, mieszczaninowi lubelskiemu. Sąsiadował z Janem Robertszonem i Dawidem Janiewicem.
Robertson Aleksander i Marianna (Baksterowna) – 1666 Rynek Wielki
marcu 1666 r. Jan Filmester i Małgorzata Kaddelowna, małżonkowie zapisali na trzeciej części kamienicy (St. 29) sumę 2000 złp. Aleksandrowi Robertsonowi i Mariannie Baksterownej, małżonkom. Sąsiedztwo: kamienica „Turobinensis”.
Nazwisko Robertszon notowano w 1651 r. wśród Szkotów we Lwowie (Wilhelm), Lublinie (1656 Alexander i Archibald) oraz (Bartłomiej i Jan); w Warszawie(Wilhelm).
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
RYDLER 
Rydlar (Rydler) Wilhelm (Vilhelmus) – Szkot, który kupił w 1638 r. dom na Rynku Solnym za 600 zł od Zofii Lopes. W sąsiedztwie mieszkał inny Szkot, Jerzy Devidson, kupiec zamojski. Jednak w 1640 r. Devison sprzedał dom i sąsiadami Rydlera zostali: Bornet i Brues.
grudniu 1638 r. Sophia (Zofia) Lopesowa Pannitosoria i Katarzyna Rogowska sprzedały dom za 600 złp. Vilhelmusowi Rydlerowi Scotus (Szkotowi). Sąsiedzwto: Georgius Diuidson (Jerzy Devidson) kupiec zamojski.
grudniu 1640 r. Jerzy Devidson, kupiec sprzedał dom za 1200 złp. Andrzejowi Bornet’owi i Jerzemu Brues’owi kupcom. Sąsiedzi: Jakub Margol i Wilhelm Rydler.
Rydler Wilhelm – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
Rydler Wilhelm – nie żył w 1666 r. – okolice Akademii
We wrześniu 1666 rprzeprowadzono inwentarz dóbr po zmarłym Wilhelmie Rydlerze. Dom „narożny od Akademiey stoiący” – …”Dołem wymurowanych piwnic dwie y gurnych sklepow dwa zasklepionych. W tyle budynek z komnatką…Izdebka w tyle na gorze. Poboczna izdebka mała.” Sąsiedztwo: Adam Magrowicz.
Rydlerowski – wymieniany jako sąsiad Magrowiczów i Margolowskich w 1667 r. na Rynku Solnym.
kwietniu 1667 r. Adam rzeźnik i Jadwiga Magrowicz zapisali na domu sumę 300 złp. na rzecz Confraternitas Literatorum Anunciationis B.V.M. In Ecclesiae Collegiatae. Sąsiedzi: Margolowski i Rydlerowski.

______________________________________________________________________________________________________

ROSS
Rosowna Helena – ? – 1683 Rynek Wielki
Ross Jakub – w czerwcu 1752 r. przeprowadził wizję Kamienicy Skarbowej (opis – vide: Mieszkańcy 1750-1786). Sąsiadował z kamienicą Lessyngow.
czerwcu 1752 r. Jakub Ross przeprowadził wizję kamienicy Thesauralis (Skarbowej) w Zamościu.  Sąsiedztwo: droga publiczna i kamienica Honoratorum (szanownego, szacownego) Lessyngow.
Opis: „Zeszedłszy do kamienicy Skarbowey w ktorey p. Ross mieszka…w podsieniu filarow cztery każdy podszkarpowany, narożny zaś dwoma skarpami uięty popadany, (cd. przy kartach)
Ross Jacob – pisał się „z Zamościa”
Rosowa wdowa Rynek Wodny 1773
kwietniu 1773 r. Elżbieta de Brouny Gordonowska wdowa po Jakubie Gordonowskim sprzedała dom za 200 złp. Antoniemu i Annie de Jagodzińskie Obermajerowie. Sąsiedztwo: Nitkiewicz i wdowa Rosowa. Uwagi: cum fun
Rossowa – wzmiankowana w aktach w maju 1783 r. – sąsiedztwo dworu Tenczynskich
maju 1783 r. Józef Tenczynski i Klara de Szczepanskie sprzedali dwór w mieście za 500 złp. Szymonowi i Helenie de Manaszkie (?) Urbanskie. Sąsiedztwo: Józef Nitkiewicz i Rossowa.
Nazwisko Ross (Jan) notowane także w 1651 r. w Pińczowie, w Warszawie Rossy (Wojciech).
źródło: Papers relation to the Scots in Poland 1576-1793 [w:] Mational Libray of Scotland – wymienia nazwisko: Jacob Ross pisał się „z Zamościa”
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SCOTT
Szoth – odkupił dom na ul. Bełskiej za 180 zł w lutym 1590 r. od rzeźnika Treszera
Szoth Hanus – 1591 ul. Bełska
Szkot Jakub – 1603 ul. Bełska
Szkot Jakub – we wrześniu 1603 r. odnotowano jego dom jako sąsiedztwo domu przy ul. Bełskiej, sprzedawanego Szkotowi Jakubowi Blelyotor’owi za 150 zł przez Stanisława Mocroviur
lipcu 1609 r. Jakub Jan Szkot sprzedał za 180 złp. dom Kilianowi Szkotowi na ul. Hrubieszowskiej. Sąsiedztwo: dom „Wereszynski” i dom „Frankowskie”.(karty Mieszkańcy Zamościa 1583-1698)
Akademia Zamojska
Scot Jakub, Szkot (1653–1654)
Nazwisko Scotus (Wilhelm) notowane w 1651 r. w Rawie.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akademia Zamojska
Scragf Zygmunt, [Szkot] z Prus, prawnik (1627–1628)

______________________________________________________________________________________________________

SENGCHSTHER 
Sengchester Hanus i Janu (brat stryjeczny) – Szkoci – 1590 i 1592 ul. Bełska
Sengchster Hanus – Schotus (Szkot) w sierpniu 1590 r. sprzdał dom za 400 zł na ul. Bełskiej bratu stryjecznemu Janu Sengschster
Segster Hanus  – Szkot wymieniany (razem z Szeter’em Balcer’em) na ul. Bełskiej w 1592 r. jako sąsiedzi domu sprzedawanego przez rajcę Hanusa Godaczowskiego  Kacprowi Helmanowi.
kwietniu 1592 r. Hanus Godaczowski rajca sprzedał dom na ul. Bełskiej Kacprowi Helman’owi Silesius za 180 złp. Uwagi: „domus….in anteriora parte In duabus partibus areae aedificatam, tertiam vero In posteriori pro se reservatum…” (wg tłumacza Google: dom… zbudowany na dwóch częściach o powierzchni od frontu i trzecią zarezerwowaną dla siebie z tyłu). Sąsiedztwo: Hanus Sengchster Szkot i platea publica e regione domus Balcera Szetera Schoti acialiter.
Senxter Hanus (Jan) (Janu Sengschster?) Szkot – 1600 ul. Bełska
Sen(u)xter Hanus – (Cives Skrzeszinensis – obywatel Krzeszowa) – Szkot, w marcu 1600 r. sprzedał dom na ul. Bełskiej Teodorowi Stollert’owi
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SKENE – SKIN
Shein  Dawid – Szkot ul. Żydowska 1641 (możliwy zły odczyt z akt na kartach – Skin – Skene)
We wrześniu 1641 r. Hrehorius Pliszewski kramarz i Anna jego żona sprzedali dom przy ul. Żydowskiej za 700 złp. Dawidowi Shein Szkotowi. Sąsiedztwo: Stefan kuśnierz i Sebastian Nowosielski.
Skin Dawid i Margareta  – kupiec, 1645 r. ul. Brukowana – Szkoci, którzy 24 kwietnia 1645 r. odkupili dom od Ormian (Mikołaja Hadziejowicza) w Rynku Wielkim
24 kwietnia 1645 r. Mikołaj Hadziejowicz Ormianin, ławnik, mieszczanin i kupiec zamojski sprzedał za 1000 złp. dom Dawidowi Skin’owi Szkotowi, kupcowi i jego żonie Margarecie. Sąsiedztwo: Jan Zawadzki siodlarz i ławnik oraz Wojciech Mierzwowic ławnik.
Akademia Zamojska
Skin Aleksander Dawid, Szkot z Zamościa – uczeń/student A.Z. (1662-1663)
Skin Robert Tomasz, Szkot uczeń/student A.Z. (1637-1638)
Skin Tomasz Dawid, Szkot z Lublina, uczeń/student A.Z. ( 1656-1657);
Skit Tomasz Dawid, Szkot (1658-1659)
Sking (Skin?) Grzegorz Dawid, Szkot, uczeń/student A.Z. (1654-1655)

—————————————————————-
Nazwisko Skin (Dawid) notowano w 1651 r. w Lublinie.
Skene David. Szkocki kupiec w Polsce. Jego ojciec, David Skene (starszy), był kupcem z okolic Aberdeen, który wyjechał do Polski. Dawid Skene (młodszy) był mieszczaninem Zamościa, pięknego rozplanowanego renesansowego miasta w południowo-wschodniej Polsce Ożenił się z Margaret Chalmers [córką Roberta Chalmersa, kupca w Gdańsku]. Zmarł przed 1668 rokiem.
Skene Dawid i Małgorzata mieli potomstwo:
 1. 1. Skene Jerzy, ur. 17 września 1644 r. w Zamościu.
 2. Skene Aleksander.
 3. Skene Katarzyna, ur. w Zamościu, 3 października 1646 r. Do Szkocji wróciła przed 1671 rokiem. W 1671 roku wyszła za mąż za Davida (E)Adie w Aberdeen i miała potomstwo.
David Skene, of Zamosc, Poland (humphrysfamilytree.com)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akademia Zamojska
Smet Henryk Donald, Szkot (1644–1645)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akademia Zamojska
Stanisław Piotr Alexander, Szkot z Zamościa (1621–1622)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
STEWART
Styurth Tomasz – Szkot 1609 versus Macella Lanionum – naprzeciw (rzeźni – Jatek Rzeźniczych ?)
styczniu 1609 r. Mathias (MateuszMożdżarski sprzedał dom Stanisławowi Szochowskiemu za 380 złp. Dom znajdował się versus Macella Lanionum (w stronę rzeźni ?). Sąsiedztwo: dom Tomasza Styurtha Scoti (Szkota) i na tyłach domu narożnego Chmielowskiego.
Steward – (d-ca roty) u J. Z.
Styurth Tomasz – Scoti (Szkot) – wymieniany jako sąsiad domu Możdżarskiego w styczniu 1609 r. Natomiast w kwietniu 1609 r. był wymieniany w aktach miejskich jako sąsiad domu nowego właściciela Mirosławskiego Krzysztowa – w okolicach ul. Bełskiej – versus Macella Lanionum.

______________________________________________________________________________________________________

SYMSON 
Symson Tomasz i Krystyna – we wrześniu 1693 r. kupili dom na Przedmieściu Janowickim od Daniela Teppera białoskórnika
We wrześniu 1693 r. Daniel Tepper Albicerdonis-białoskórnik sprzedał dom za 1600 złp. na przedmieściu Janowickim Tomaszowi Symsonowi i Krystynie. Sąsiedztwo: Jan Kołtun i sukcesorzy Miłkowicza.
Simson (Symson) Aleksander Jakub – Szkot wymieniany wśród uczniów Akademii Zamojskiej w l. 1701-1702 – brat Jana
Simson (Symson) Jan Jakub – Szkot wymieniany wśród uczniów A. Z. w l. 1701-1702 – brat Aleksandra
Akademia Zamojska
Simson Alexander Jakub (Symson), Szkot z Zamościa, brat Jana Jakuba (1701–1702)
Simson Jan Jakub (Symson), Szkot z Zamościa (1701–1702)
Nazwisko Symson (Dawid) notowane także w 1651 r. w Lutomiersku.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
SZETER
Szeter Balcer – Szkot wymieniany (razem z Segchster’em Hanusem) na ul. Bełskiej w 1592 r. jako sąsiedzi domu sprzedawanego przez Hanusa Godaczowskiego rajcę Kacprowi Helmanowi.
kwietniu 1592 r. Hanus Godaczowski rajca sprzedał dom na ul. Bełskiej Kacprowi Helman’owi Silesius za 180 złp. Uwagi: „domus….in anteriora parte In duabus partibus areae aedificatam, tertiam vero In posteriori pro se reservatum…” (wg tłumacza Google: dom… zbudowany na dwóch częściach o powierzchni od frontu i trzecią zarezerwowaną dla siebie z tyłu). Sąsiedztwo: Hanus Sengchster Szkot i platea publica e regione domus Balcera Szetera Schoti acialiter.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
TAUZ Wilhelm i Elena  – Szkot?
Taur Wilhelm 1691, 93, 95, Zamość
Taur (Tauz) Wilhelm  – w czerwcu 1695 r. – przeprowadził wizję kamienicy „Inneszowskiej”.
Tawus (zły odczyt) Wilhelm i Helena (Rosowna – Ross?) 1703 Rynek Wielki
Tauz – w 1704 r. w lipcu Zagrzewski scedował na Wilhelma i Elenę Tauz’ów kamienicę „Innesovscianae”
Taurz (Tusz, Tauus) Wilhelm i Elena (Helena) 1704, 1710 Zamość
Kamienica Pana Wilima Taura – Lustracja miasta 1709 – pierzeja zachodnia
Grunt Pana Wilima Taura – Janowice
Pana Wilima Taura – kamienica Lustracja 1696 – pierzeja zachodnia
 1. Folwark Pana Wilima Taura. Lustracja 1696 – Janowice
Tauus  Wilhelm i Helena – w lipcu 1710 r. zapisali na części kamienicy 1000 zł na rzecz Waltera Ogilwa kupca i Elżbiety Dawidsonowej. W sąsiedztwie mieszkali Wentonowie i Teylorowie (Tomasz – prawnik)

______________________________________________________________________________________________________

TENIDEL
Tenidel (Penidel) Wojciech – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików z Zamościa, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
______________________________________________________________________________________________________
TEPPER
Tepper Daniel 1690, 1692, 1696 Zamość;
Tepper (Toepper) Daniel i Barbara 1693, 1699 Szewska;
W grudniu 1693 rAndrzej Grusza i Marianna coniuges [małżonkowie] sprzedali dom Danielis Tepper Albicerdonis/Hbicerdonis i Barbarze (małżonkom) za 150 zł. Sąsiedzi: Franciszek Dzwonnikowski piekarz i olim [wcześniej] Szyszkiewicz, potem jego sukcesorzy.
W kwietniu 1699 r. Jan Zawadziński Doleator [bednarz] i Dorota (żona) sprzedali dom za 140 złp. Danielowi Toepper’owi Albicerdonis i żonie Barbarze. Sąsiadami byli: sukcesorzy Jana ollificis (garncarza) i piekarz Franciszek Dzwonnikowski.
Tepper Daniel 1693, ż. Barbara 1696; 1699;
Topper 1700  ul. Kozacka;
Topper (Toepper) Daniel  i Barbara, 2 ż. Agnieszka w. po A. Turzynskim 1700 ul. Kolegiacka;
marcu 1703 r. Toepper Daniel Coriarius i Barbara, jego żona sprzedali dom przy ul. Kolegiackiej za 550 złp. Konstantemu Białowolskiemu i Euximii, jego żonie. Sąsiedztwo: Robert Forsayth kupiec i Melchior Eyner Ahesator (?).
Tepper sukc. 1709 Zamość
Tepper Daniel 1693, 1695, 1698; sukc. 1713  Przedmieście Janowickie;
Teper Stanisław 1773 Przedmieście Janowickie
kwietniu 1713 r. Jan Piper Corarius (coriarius-szewc) zapisał na drewnianym domu 600 złp. na rzecz Tomasza Olszowskiego wikariusza kolegiaty. Sąsiedztwo: Antoni Fidecki i sukcesorzy Tepperów.
grudniu 1765 r. opisano trzeci budynek po Janie Siarczyńskim na Przedmieściu Lubelskim na grącie Teperowskim stoiący: ..”nieskończony w którym jest izba z alkierzem bez drzwi pieców, okien, podłogi nad tymże budynkiem dach saski częścią dołem gątami zaś wiekszą słomą pokryty, nad sienią dachu nie masz tylko samo wiazanie stoi w teyże sieni scian nie masz, tylko w jedney dylow 4 znaiduie się w tyle tegoż budynku podwaliny pogniły idąc do piwnic w szyi drzwi nie masz….ex opposito tego budynku z ulicy wrot nie masz tylko same odrzwi stoią.”
sierpniu 1768 rAnna de Doroszowskie, wdowa po Janie Kantym Siarczynskim, żona Marcina Giersza zapisała testamentem swojej córce Helenie Siarczynskiej budynek „przy samey ulicy stoiący, do którego drzwi z teyże ulicy znajdują się”. Sąsiedztwo: grunt Teperowski.
styczniu 1698 rWawrzyniec i Anna Zbytniowscy sprzedali za 330 złp. dom Danielowi i Barbarze Tepperom. Sąsiedztwo: Daniel Tepper i Izrael Józwowicz.
lipcu 1695 r. Laurenty Zbytniowski sprzedał dom drewniany za 320 in platea Janowicensi złp. Szymonowi Zaiączkowskiemu i Barbarze. Sąsiedztwo: Daniel Tepper i Izrael Josephowicz.
październiku 1693 rStefan Sawicki i Marianna sprzedali dom z gospodarstwem za 280 złp. Laurentemu i Annie Zbytniowskim. Sąsiedztwo: Izrael Jozwowicz i Daniel Tepper Albicerdonis – białoskórnik.
We wrześniu 1693 r. Daniel Tepper Albicerdonis-białoskórnik sprzedał dom za 1600 złp. na przedmieściu Janowickim Tomaszowi Symsonowi i Krystynie. Sąsiedztwo: Jan Kołtun i sukcesorzy Miłkowicza.
kwietniu 1689 r. Jan Bożek szewc i Anna, jego żona sprzedali za 115 złp. dom in Suburbio Antuquitus dico Janowickie Danielowi i Barbarze Teperom dicta białoskórnikom. Sąsiedztwo: Sawicki i sukcesorzy Dymideckiey.
 1. 224 (Papers…)
Niejaki Matthew Valentine Tepper był profesorem Akademii Zamojskiej, o czym wspomniano w niniejszych notatkach. W 1767 opublikował Oratto Honori D. Joannis Cantii. W 1774 r. drukarnia Akademii ogłasza wydanie „Smutnego wersetu, Męczenniczej śmierci św. Jana Chrzciciela, w wykonaniu poetyków Akademii Zamojskiej w 1773 r. M. V. Tepper, doktor filozofii, niegdyś profesor poezji , obecnie Oratorium. Opublikował niektóre prace geograficzne, matematyczne i filozoficzne.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akademia Zamojska
Walkier Daniel Robert, Szkot z Prus (1692–1693)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Akademia Zamojska
Watson Tomasz Robert, Szkot, reformata (1692–1693)
 1. Kamienica Pana Jana Wolsona ? – Lustracja 1709- pierzeja południowa
 2. Grunt Pani Wolsonowej.- Janowice Lustracja 1709
 3. Kamienica Pana Jana Wolsona. – ul. Ślusarska Lustracja 1696
 4. Folwark Pani Wolsonowej. Lustracja 1696 – Janowice
________________________________________________________________________________________________________________________________________
WEIER
Wuier (Weir) Jakub – Rynek Wielki 1639, 1664
Weymer (Wujer) Jakub – (karty Kolegiacka, Młyńska) – w marcu 1639 r. Andrzej Rzeszotarski sprzedał dom za 1200 zł, Wajmer (Weymer- Wuier) był także notowany w styczniu i lipcu 1641 r. jako sąsiad w tym rejonie miasta
Wuier (Weir) Jakub 1639
Weymer (Wujer) Jakub – 1639 i 1641 ul. Kolegiacka
Waymer Jakub – 1641 ul. Zamkowa (vide Brukowana)
Wejmer Jakub – (karty Kolegiacka, Młyńska) – 29 lipca 1641 r. sprzedał dom za 110 zł Janowi Kinast’owi
Weir Jakub – kupiec szkocki, który mieszkał przy ul. Bełskiej w 1641 r., ale już w grudniu 1641 r. odsprzedał dom za 600 zł innemu kupcowi Piotrowi Dumbar.
Wuier Jakub – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
Weier Jakub – 1651 Rynek Wodny
Weymer Jakub – obywatel i kupiec poznański 1651 Rynek Wodny
Wuier Adam – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików z Zamościa, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
Weir Jakub – 1654 ul. Zamkowa
Weier Jakub – w 1654 r. mieszkał przy ul. Zamkowej w sąsiedztwie Zegarth’a Adama
Wuier – 1655 ul. Kolegiacka – w sierpniu 1655 r. Wuier i Pins Reydler byli sąsiadami Jurkowica ( karty Kolegiacka i Młyńska)
Wuier – nazwisko wymieniane w Lustracji miasta z 1657 r. (Rynek Wielki 12 i  Kołłątaja 2)
 1. Dom Cipurowey P Wuiera (Jakuba – z „Efemeros…” Rudomicza) fl. – 2 (Rynek Wielki 12)
 2. Kamienica Jakuba Wuiera  – 6 (Kołłątaja 2)
Wuier – 1664 – Rynek Wielki
Weier (Wuier) Jakub – odnotowany w aktach miejskich w 1665 r. przy ul. Zamkowej, 10 lat wcześniej mieszkał tam Szkot Piotr Gutri, jako sąsiad Jana Wieteskiego.
Wuier Jan – 1669 Rynek Wodny
Weyer (Weier) Jakub nie żył w 1687 – Rynek Wielki;
Weyer Aleksander s. (młodszy) zm. Jakuba seniora – 1687 – Rynek Wielki
Weyer Jakub junior (starszy syn) zm. Jakuba seniora 1687 Rynek Wielki
Edlerowa w. po Jakubie Weyerze, ż. Ferbsa (Forbesa?) 1687 Rynek Wielki
Weyer Jakub – w styczniu 1687 r. darował trzecia część kamienicy na rzecz Marianny Forbesowej, wdowy po Jakubie Weyerze (negociatoris) – (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699)
Weyer Jan. s. Jakuba Weiera seniora 1690 Rynek Wielki
Weier (Honorata – sławetna) Marianna (Forbesowa) – 1690 w. po Jakubie (seniorze) Rynek Wielki
Weyer Jakub nie żył w 1687 r. – (karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699
7 stycznia 1687 r. dokonano wyceny kamienicy w Rynku Wielkim po zmarłym Jakubie Weyerze negociatoris. Inwentarz dóbr nieboszczyka przeprowadziła wdowa Marianna Elderowna, żona Wilhelma Forbsa (?). Kamienicę wyceniono na 4500 złp. 8 stycznia wdowa nabyła prawa do kamienicy i dokonała podziału na trzy części. Sąsiedztwo: Jerzy Davidson.
Opis I części (wdowy): „Izba wielka dolna, przy niey alkierz, kuchnia murowana, sklepik murowany przy kuchnie, strych albo schowanie gurne nad izbą wielką. Sklep dolny albo piwnica wielka pod sklepem towarnym gurnym od pana Brysa, wolne zażywanie zupełney sieni, tyłu, wjazdu, staien y studni.” Sąsiedztwo: kamienica Wojewodzica Mazowieckiego i Reinholda Brysa.
Opis II części syna – Jakuba juniora Weyera: „Sklep towarny wielki od strony Pana Brysa gurny z żelaznemi drzwiami y okiennicami. Item sklepik mały pod kuchnią alias piwniczka zamykana. Item mieszkanie całe tylne, iako dwie izdebki y alkierz, kuchnia y spiżarnia przeciwko izdebce iedney zamykana, połowa strychu nad sklepem swoim albo schronienia gurnego. Gury nad tym mieszkaniem tylnym. Wolne zażywanie sienie, wiazdu, tyłu, staien, studni.” Sąsiedztwo: j.w.
Opis III części – młodszego syna – Aleksandra Wuyera: „Sklep towarny gurny, murowany z okiennicami żelaznemi y drzwiami do niego żelazem obitemi, a to od strony Woiewodzica Mazowieckiego. Pod tym sklepem drugi sklep dolny murowany alias piwnica wielka. Nad temi sklepami połowica gury albo strychu od schowania. Item na dole przeciwko kuchnie murowaney, przy tymze sklepie gurnym towarnym, spizarnia zamykana z oknami w krate. Item izdebka na gurze przy izbie wielkiej y z gurka nad nią do schowania y kuchenką. Przeciwko izdebce spiżarnia zamykana na ganku. Wolne zażywanie sieni, tyłu, wjazdu, staien i studniey.” Sąsiedztwo: j.w.
marcu 1690 r. Jakub WeyerJan Weyer i Aleksander Weyer dokonali zapisu hipotecznego na części kamienicy na rzecz sławetnej Marianny, wdowy po Jakubie Weierze. Sąsiedztwo kamienicy „Weierowskiej”: Reinhold Brus (Brys) i Jakub Szarbiewski (Sarbiewski) Wojewodzic Mazowiecki.
Akademia Zamojska
Wuier Alexander Jakub, Szkot (1673–1674)
Wuier Jakub, Szkot (1664–1665)
Wuier Jan Jakub, Szkot (1637–1638), (1666–1667), (1667–1668)
Wuier Wiliam (Wilhelm) Jan, Szkot z Zamościa (1693–1694)

______________________________________________________________________________________________________

WENTON
Wenton Jakub i Katarzyna (Jaroszewiczowna) (1-v.Sklarzowiczowa) – 1655
lutym 1655 r. Katarzyna Jaroszowiczowna, wdowa po Stanisławie Sklarzowiczu kupcu, żona Jakuba Wentona kupca przeprowadziła inwentarz dóbr: „Kamienica… ku wierzchu od Rynku niewymurowana, w tyle Browar i mieszkania nad nim murowane, dokończone”. Sąsiedztwo: Andrys Decusor Devison? Kupiec oraz Reynold Inesz kupiec.
Wenton Jakub  1668, 1673  Rynek Wielki;
grudniu 1668 r. Wilhelm i Elżbieta Inneszowie (Innes) zapisali na kamienicy (RW 9) sumę 1000 złp. na rzecz Bartłomieja Jarmułtowskiego. Sąsiedztwo: Jakub Wenton, prawnik i Daniel Begin kupiec.
maju 1673 r. Wilhelm Innes i Elżbieta Bekierowna, małżonkowie zapisali na części kamienicy (RW 9) sumę 1500 złp. na rzecz Bartłomieja Kupinskiego. Sąsiedztwo: Jakub Wenton rajca i sukcesorzy Daniela Begina, kupca.
Wentoun Jakub 1681 Rynek Wodny
kwietniu 1681 rJakub Wenton zapisał na swoim dworku sumę 300 złp. na rzecz Szpitala Święto Krzyskiego na przedmieściu zamojskim. Dworek sąsiadował z dworkiem Szymona Siedlewskiego i domem p. Sakowicza porucznika zamkowego (po prawej).
Wenton Jan i Anna (Sklarzowiczowna) 1684, 1713 Rynek Wielki;
sierpniu 1683 r. Petrus Gutry zapisał na kamienicy (RW 7) 1000 złp. na rzecz Heleny Rosownej. Sąsiedztwo: sukcesorzy Daniela Begina i Jan Wenton.
Wentoun Jan 1685 Rynek Świętokrzyski;
W marcu 1685 r. Jan Wentoun sprzedał dom narożny na Rynku Świętokrzyskim za 400 złp. Andrzejowi Żankiewiczowi alias Przysucha i Reginie Sadownikownej, małżonkom. Sąsiedztwo: sukcesorzy Kazimierza Dąbrowskiego i droga publiczna.
Wenton Jan i Anna 1688, 1686, 1689 naprzeciw Akademii;
Wenton (Wentoun) Jan 1690, 1693 Zamość;
lipcu 1690 r. Helena żona zmarłego Piotra Gutri przeprowadziła wizję kamienicy Zamoscensi affectantis sita (znajdującej się w Zamościu). Sąsiedztwo: Grzegorz Szpaldnik i Jan Wentoun.
styczniu 1693 r. po zmarłym Janie Kasińskim sprzedano trzecią część kamienicy za 1200 złp. Janowi Wentonowi.

Archivum  Conventus Zamoscensis Patrum Refotmatum S. Francisci Minoris Poloniae ad S. Petrum de Alcantara – wycinek Kroniki Reformatów zamojskich, wg zapisków Jan Wenton zmarł 8 października 1691 r. i został pochowany w kryptach kościoła OO. Reformatów w Zamościu.
Wentonowa Anna 1703, w. po Janie, sukc. 1710 Zamość;
lipcu 1703 r. Katarzyna Gliwiczowa, wdowa po Janie Gliwiczu rajcy krasnostawskiemu, ks. Jerzy Gliwicz i Teresa Barbara Gliwiczowna i jej dzieci – zapisali na części kamienicy „Gutroviana” sumę 1000 złp. na rzecz Jerzego Zagrzewskiego kupca. Sąsiedztwo: kamienica Anny Wentonowey i Tomasz Taylor kupiec.
maju 1710 r. Anna Wentonowa, wdowa po Janie Wentonie Advocati (wójcie)- donacja części kamienicy zwanej dawniej „Kassyuscyana” w obrębie murów miejskich na rzecz Marcina Lichtensteina i Marianny jego żony. Sąsiedztwo: Piotr Leysk kupiec i sukcesorzy Linkovianorum.
Wenton Jan ks. kanonik 1713 Nowy Świat
maju 1713 r. Jan Wenton canonicus Cathedralem Chełmensis (kanonik chełmskiej katedry) przekazał w posiadanie domus citatae-wspomniany dom Abrahamowi Leyzorowiczowi. Sąsiedzi: Zelik Izralowicz i Berko Leyzorowicz.
lutym 1655 r. Katarzyna Jaroszowiczowna, wdowa po Stanisławie Sklarzowiczu kupcu, żona Jakuba Wentona kupca przeprowadziła inwentarz dóbr: „Kamienica… ku wierzchu od Rynku niewymurowana, w tyle Browar i mieszkania nad nim murowane, dokończone”. Sąsiedztwo: Andrys Decusor Devison? Kupiec oraz Reynold Inesz kupiec.
październiku 1689 r. Jan Wenton prawnik i sędzia sprzedał domus partim lapideam partim ligneam „Rydlerowski”  (dom częściowo kamienny częściowo drewniany „Rydlerowski”) za 1500 złp. Ludwikowi Zagurczykowi i Mariannie. Sąsiad: Adam Magierowicz. Usytuowanie domu: versus Accademiam Zamoscenses acialiter (narożny naprzeciw Akademii).
Szkoci nie tylko służyli jako żołnierze w armii polskiej, lecz także pomagali ją unowocześniać. Jan Fentun (Wenton), który był mistrzem ciesielskim i mieszkał w Pucku, w latach 20. XVII wieku był jednym z budowniczych sześciu trójmasztowych żaglowców wojennych. ( fragment ze str.212 o Janie Fentun (Wenton) Jacka Wijaczki „SZKOCI”).

______________________________________________________________________________________________________

WOLKMAN 
Wolkman Jan – Scotus Mercator – kupiec szkocki! – (karty Kolegiacka i Młyńska) – kupił w lutym 1643 r. dom od Stepeckich
W lutym 1643 r. Piotra i Katarzyna Stepeccy sprzedali dom za 700 złp. Janowi Wolkmanowi kupcowi szkockiemu. Sąsiedztwo: sukcesorzy Marka Oleśnickiego i Jakubowa.
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZEGARTH  czy Szkot (?)   Seghet
Zegarth Adam 1606 ul. Chełmska
Zegarth Adam i Jadwiga 1606 Rynek Wielki
Scragf Zygmunt – Szkot z Prus, prawnik, wymieniany wśród Szkotów w Akademii Zamojskiej w latach 1627-28
Zegart Adam i Ewa 1632 Brukowana
Zegart sukc. 1639 Zamość
Zegart – 1644 ul. Brukowana
Zegarth Adam i Marina Skopowczczanka 1654 (Platea Arcensi) ul. Zamkowa
Zegarth Adam – zamieszkały przy ul. Zamkowej w 1654 r. w sąsiedztwie Szkota Jakuba Weier
Skopowszczanka Marianna, w. po Zegarthcie 1669 ul. Młyńska
 1. Dom Jakuba Lonelsona. Lustracja 1696 – Janowice
 2. lipcu 1609 r.Jakub Jan Szkot sprzedał za 180 złp. dom Kilianowi Szkotowi na ul. Hrubieszowskiej. Sąsiedztwo: dom „Wereszynski” i dom „Frankowskie”.
Volume 59 – Papers relating to the Scots in Poland 1576-1793 – Series 1 – National Library of Scotland (nls.uk)
„wspomogliśmy nasz dwór i naszą armię w miarę ich możliwości, dostarczając im niezbędnych rzeczy, postanowiliśmy przyznać im wolność i immunitet; Niniejszym Listem do tych Ośmiu Szkotów, którzy zostaną wymienieni dalej: Thomasowi Roplandttowi, Tomasowi Dixonowi, Albertowi Killusowi, Albertowi Tullitafowi, Andrew Dortse, Henry’emu Fosterowi, Richardowi Atmanowi, Bartłomiejowi Erzmikowi, udzielamy i przyznajemy wolną władzę podążania za naszym Dworem, a tym samym we wszystkich miastach, miasteczkach, wsiach i miejscowościach, dokądkolwiek się zgłosimy” – str. 4. J.w. osób wystawiać na sprzedaż takie towary, jakie im się podoba, sprzedawać je i sprzedawać detalicznie, a także posiadać i budować swoje sklepy w miejscu wyznaczonym przez Marszałka Królestwa lub naszego Dworu, lub kogokolwiek innego, wykonującego swoje obowiązki w naszym domu, pod warunkiem, że nasze zwyczajowe prawa i prawa wszystkich zainteresowanych nie zostaną naruszone. Str 5
Sławny Alexander Innes, jeden z ośmiu kupców szkockich przy dworze, będąc zdrowym na umyśle i ciele, za zgodą Sądu w jego składzie i dobrowolnie zrzekając się wszelkiej właściwej i kompetentnej jurysdykcji w odniesieniu do niniejszej ustawy, spontanicznie, dobrowolnie, otwarcie, publicznie i wyraźnie uznał i uznaje przez te prezenty:  Że ceduje i wycofuje się z praw kupieckich należących do niego i kompetentnych do niego jako jednego z naszych Ośmiu Szkotów… na mocy przywilejów łaskawie nadanych i przyznanych wspomnianym kupcom przez Królów, naszych Najjaśniejszych Poprzedników, a zatwierdzonych i potwierdzonych przez nas; i przeniósł, przejął, przekazał i zrezygnował z nich na rzecz szlachetnego Waltera Ogilvie, z narodowości Szkota, naszego sekretarza, tak jak w związku z tym swoim obecnym osobistym poszanowaniem przed tym autentycznym Sądem Królestwa ceduje, wycofuje, przekazuje, przekazuje, przekazuje i rezygnuje, za pomocą tego osobistego uznania (s. 27)
Scots in Poland, Russia and the Baltic States: 1550-1850 – David Dobson – Google Książki
________________________________________________________________________________________________________________________________________-
opracowanie: Ewa Lisiecka

Autorka serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu artykułu Pani Justynie Bartkowskiej i Ewie Dąbskiej.

Niniejszy artykuł (cz. I-IV) stanowi przyczynek do badań nad społecznością Szkotów w Zamościu na przestrzeni XVI-XVIII w. i będzie uzupełniany w miarę pojawienia się nowych informacji.
1. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Acta Iuditi Generali Civitatum Domini Zamos contentita decreta vltimae instantiae cansarum quaequnque a juditis seu officis civitatibus pretactarum ad hoc idem judicium. Trybunał Zamojski dla miast za lata 1604-1607. sygn. 35/867/0/1/2 s. 16, 17, 24, 37, 61, 109.