Szkoci w Zamościu cz. II

GORDON
Gorden (Gordon) Kilian – Schotus (Szkot) – na jego rzecz garncarz Mateusz zapisał 31 października (brak daty rocznej) na domu przy ul. Szewskiej sumę 160 zł. Przypuszczalnie pomiędzy rokiem 1593 a 1603 – Act. Adv. sygn. 1 pag. 273.
październiku 31. (brak daty rocznej) Mateusz Figulus (garncarz, kaflarz) zapisał na domu przy ul. Szewskiej sumę 160 złp. na rzecz Kiliana Gorden Schotus (Szkota). Sąsiedztwo: Lenkowskie (odczyt poprawiany) i dom Alberta Odgrzyzny (Ac. Adv. Sygn. 1. Pagin. 273).
lipcu 1609 r. Jakub Jan Szkot sprzedał za 180 złp. dom Kilianowi Szkotowi na ul. Hrubieszowskiej. Sąsiedztwo: dom „Wereszynski” i dom „Frankowskie”.
Gordon Jakub – kupiec szkocki, który był w 1642 r. mieszkańcem ul. Bełskiej. Kupił dom za 1000 zł od Stefanowiczów.
marcu 1642 r. Stefanowicz Franciszek i żona Anna Markowicowana sprzedali dom za 1000 złp. kupcowi Gordon Jakubowi. Sąsiedzi: rajca Mirosławski Krzysztof i (aurifex-złotnikWaśniowski Wojciech. Jako usytuowanie domu podano: in Platea Bełska nunc vero Ferrfabrili, (Ślusarska).
Gordon Jerzy – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików z Zamościa, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
Gordona Kamienica wymieniana podczas lustracji miasta w 1657 r. (Rynek Wielki 10 – Owanisowiczowska) (Grodzka 13 – gordonowska wg Zamościopedii)
  1. Kamienica Gordona oproc kupcow – 3 (Rynek Wielki 10 – Owanisowiczowska) (Grodzka 13 – gordonowska wg Zamościopedii)
lipcu 1665 r. Jerzy Gordon kupiec dokonał zapisu na kamienicy przy ul. Brukowanej  – sumy 1500 złp. na rzecz księdza Rafaela Wosinskiego kanonika zamojskiego, proboszcza łabuńskiego. Sąsiad: Wojciech Żołądkowicz.
Gordon zm. XI/1673 (vide Rynek Wielki)
W listopadzie 1673 r. wyceniono i opisano kamienicę przy ul. Brukowanej po zmarłym Jerzym Gordonie. Dom oszacowano na sumę: 1615, 13 gr. Sąsiad: Wojciech Żołądkiewicz.
Opis: (przy kartach)
Gordon Gregory (w kartach:  jest Gregory, zapewne chodzi o Jakuba Grzegorza – vide Akademia Zamojska) – w lipcu 1680 r. przeprowadził inwentaryzację kamienicy „Panów Gordonów”. opis: karty: Mieszkańcy Zamościa 1650-1699
lipcu 1680 r. olim Famati (Sławetny) Gregory Gordon przeprowadził inwentaryzację kamienicy w Zamościu:
We wrześniu 1774 r. dokonano wizji Kamienicy Heynigowskiej – Michała Boguckiego (brak opisu). Sąsiedztwo: kamienica de Brouny Gordonowey wdowy i Lossig’a aptekarza
Gordonów sąsiedztwo – 1769
czerwcu 1769 r. Anna 1-v Jędruszkiewiczowa i 2-v Widzińska 3-v Dutkowska sprzedały za 26 złp. mały domek w mieście Józefowi i Katarzynie (Halszczanowszczance) Nitkiewiczom. Sąsiedztwo: demorum et fundorum (domy i gospodarstwo) Baligrodzkich i Gordonow.
Gordonowa wdowa – 1777
We wrześniu 1777 r. dokonano wyceny kamienicy i dóbr po zmarłym Wojciechu Ulitowskim konsulu i notariuszu. Sąsiedztwo: kamienica wdowy Gordonowey i kamienica Dosta.
Opis: wycena 14 842,29 złp. ….”Pierwsza piwnica od miedzy kamienicy przedtym niegdyś Macieja Adarnowskiego a teraz Dosta z fundamentami…sklepienie…Druga piwnica od miedzy Pani Gordonowey…sklepienie…drzwi stare.
Gordonów sukcesorzy  w kwietniu 1785 r. wzmiankowani jak sąsiedzi kamienicy Tworowskihc i aptekarza Lossig’a
kwietniu 1785 r. Jan Tworowski sprzedał kamienicę za 2700 złp. Annie Szreyberowey, wdowie po Gotfrydzie. Sąsiedztwo: Lossig aptekarz i sukcesorzy Gordonow parte (częściowo).
Akademia Zamojska
Gordon Jakub Grzegorz, Anglik lub Szkot (1658–1659)
Gordon Karol, Anglik (1610–1611)
Nazwisko Gordon (Jakub i Jan) notowano w 1651 r. w Warce.
źródło: Papers relation to the Scots in Poland 1576-1793 [w:] Mational Libray of Scotland – wymienia nazwisko: Gordon (Richard i Patrick)

______________________________________________________________________________________________________

GRANT
Granth Jan – 1603 okolice ul. Bełskiej – występuje jako sąsiad odnotowany w styczniu 1603 r. przy transakcji potwierdzenia sprzedaży domu
styczniu 1603 r. nastąpiło potwierdzenie sprzedaży domu „Kowtorykie” przez Kunylow ex Villa Zdanow (Żdanów) na rzecz Elżbiety Szaleika. Sąsiedztwo: Jan Granth i dom „Listkowskie”
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
GREDEN 
Szkot – Bartłomiej – wymieniają go akta miejskie w 1605 r. przy ul. Bełskiej – zapewne dotyczy Gredena
lutym 1605 r. akta miejskie wymieniają Sidoriusa de villa Łabuńki (przy okazji innej sprawy) zamieszkałego w Zamościu przy ul. Bełskiej. Sąsiedztwo: dom Szkota Bartłomieja i dom „Bartoszowskie”.
Greden Bartłomiej – Szkot wymieniany przy ul. Bełskiej w 1608 r. i 1609 r.
styczniu 1608 r. Providus Lec de villa Kotlice sprzedał dom przy ul. Bełskiej za 190 złp. Janowi rzeźnikowi dicto Klosek (Klossek). Sąsiedztwo: dom Bartłomieja Greden Szkota i dom „Bartoszowskie”. Dom został kupiony przez Leca od zmarłego Jana zwanego Czarny.
kwietniu 1609 r. Wojciech Muldorphus sprzedał dom „Lecowskie” przy ul. Bełskiej Krzysztofowi Mirosławskiemu za 200 złp. Sąsiedztwo: dom Bartłomieja Gredena Szkota i dom zmarłego Bartłomieja kuśnierza.
Greden Bartłomiej – Szkot wymieniany jako sąsiad Leca przy ul. Bełskiej w styczniu 1608 r.
Greden Bartłomiej – Szkot zamieszkały przy ul. Bełskiej i wymieniany w lipcu 1608 r. w aktach miejskich przy okazji innej sprawy niż sprzedaż domu
lipcu 1608 r. akta miejskie wymieniają Bartłomieja Greden’a Szkota zamieszkałego przy ul. Bełskiej (przy okazji innej sprawy). Dom był obciążony długami hipotecznymi. Sąsiedztwo: dom narożny „Garncianowskie” i dom Krzysztofa Częstopianego.
Greden Bartłomiej – przeprowadził w lipcu 1608 r. inwentaryzację domu przy ul. Bełskiej. Dom był obciążony długami hipotecznymi. Długi opis domu – vide karty ul. Bełskiej.
lipcu 1608 r. Bartłomiej Greden Szkot przeprowadził inwentaryzację domu przy ul. Bełskiej. Sąsiedztwo: dom „Garncianowskie”.

______________________________________________________________________________________________________

GRINIUS GREGIER
Gregier Jan – w 1651 r. wymieniany na liście Szkotów i Anglików z Zamościa, którzy płacili podatek w 1/10 od swego majątku na wsparcie króla angielskiego.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Grinius Jakub – w 1637 r. mieszkał na ulicy Szewskiej w sąsiedztwie domu innego Szkota, Piotra Elsnera. Oba domy graniczyły ze sobą.
We wrześniu 1637 r. kupiec zamojski Andreas Wołoszowic sprzedał dom za 360 zł Jakubowi Błontowi. Dom nowego właściciela sąsiadował z domem Jakuba (Szkota) Griniusa kupca zamojskiego i z domem Piotra Elsnera.

______________________________________________________________________________________________________

Wykaz mieszkańców, w tym Szkotów zamieszkałych w Rynku Wielkim

opracowanie: Justyna Bartkowska
Rynek Wielki 1
rok
nazwisko
do 1603
Mateusz Borzykowski
od 1603
Ferens (Franciszek Wołosowicz)
do 1636
Wołosowicz Andrzej
do 1653
Samuel Edwert senior
1653-1683
Jan Werner, zięć Edwerta
1698
Piotr Leisk, drugi zięć Edwerta
RW 3
rok
nazwisko
1636
Adamowicz Stefan
do 1636
Rychwalski Jan
1636
Marcinkowicz/Widawski Jan
1644
Kasiński Jan
1653
sukcesorzy Kasińskiego
1687
ks. Piotr Godyn
1698
sukcesorzy Borkowskich
RW 5
rok
nazwisko
do 1636
Abraham Kirkorowicz
od 1636
Edward Hebron/Henryk Anand/
od 1655
Andrzej Anand
1678
Jan Michał Link
RW 5A
rok
nazwisko
1633
Piotr Markowicz
do 1649
Adam Dziewani
od 1649
Mateusz Szeps
od 1655
Kacper Achterlani
do 1678
Piotr Gutri
1678
Jan Achenriff
1679
Andrzej Boyd
1703
Wilhelm Tawus
RW 7
rok
nazwisko
1642, 1657
Andrzej Devisson
RW 7A
rok
nazwisko
do 1642
Jan Serwatowski, syn Galla Serwatowskiego
od 1642
Stanisław Sklarowicz
1655
Jakub Wenton
1673
Jan Wenton
RW 9
rok
nazwisko
do 1639
Jan Gick
od 1639
Reinhold Innes
1668
Wilhelm Innes
1683
Piotr Gutri
RW 11
rok
nazwisko
Marek Begin (?)
przed 1639
Jan Begin
do 1673
Daniel Begin
1694
Tomasz Taylor
RW 2
rok
nazwisko
1643, 1657
Szymon Piechowicz
1692
Seweryn Kuszyński
RW 4
rok
nazwisko
do 1635
Mateusz Łosiecki
od 1635
Stanisław Rosiński
1635, 1657
Andrzej Abrek senior/junior
do 1702
Abrekowie/Krobscy
RW 6
rok
nazwisko
do 1609
Krzysztof Gregorowicz i Zuzanna
od 1609
Szymon Birkowski
do 1654
Wojciech Grabowicz
od 1654
Aleksander Radaszkiewicz, zięć Grabowicza
1685
Franciszek Grabowicz, ksiądz
RW 8
rok
nazwisko
1609
Murat Omelian
do 1637
Tomasz Puzdrowski
od 1637/8
Owanis Serhiowicz
Auksanty Owanisowicz
RW 10
rok
nazwisko
od lat 40-tych
Auksanty Owanisowicz
RW 12
rok
nazwisko
Apurcipur Kirkor Zuzanna Balejówna
do 1685
Łukasz Kirkorowicz
od 1685
Zachariasz Arakiełowicz
RW 14
rok
nazwisko
Ałtun Muratowicz
do 1690
Stefan Ałtunowicz
RW 16
rok
nazwisko
do 1653
Warterys Kirkorowicz
od 1654
Warterys Tatułowicz
1689
Baltazar Wandry
St 11
rok
nazwisko
1671
Jan Serwatowski
St 13
rok
nazwisko
1657
Zielonka=Krzeczkiewicz
1671
Wawrzyniec Krzeczkiewicz
St 15
rok
nazwisko
1654, 1657
Hoffman
1683
Paweł Lipowski
1684
Marcin Koniakowicz
St 17
rok
nazwisko
do 1654
Jakub Haas
1654
Jerzy Pauli Elżbieta Hazówna
od 1684
Piotr Reyneberger
St 19
rok
nazwisko
do 1634
Wilhelm More
Elżbieta More
od 1640
Michał Dykauff, zięć More’a
1665
Paweł Menganty, zięć Dykauffa
1686
Jan Miroczyński, zięć Mengantego
St 21
rok
nazwisko
do 1640
Piotr Leisk
1648-1665
Jakub Berny
1665
Jan Berny
1672
Piotr Leisk
1698
Piotr Leisk
St 23
rok
nazwisko
Zamoyscy
165…
Podlodowski
1673
Pruszkowski
Zamoyscy
St 25
rok
nazwisko
Bernardo Morando
do 1634
Stanisław Abramowicz, zięć
do 1670
Marcin Fołtynowicz, drugi zięć
do 1666
Kazimierz Fołtynowicz, syn
od 1686
Stanisław Niewieski, zięć Abramowicza juniora
St 27
rok
nazwisko
obywatele Szczebrzeszyna
do 1670
Maciej Antoni Wacławowicz
do 1672
Marcin Braszowicz
od 1672
Jacek Chylicki, Katarzyna Braszewiczówna
St 29
rok
nazwisko
1655
Tobiasz Taburth
1666
Jan Filimester, Małgorzata Kaddelówna
St 31
rok
nazwisko
Paweł Janczy
do 1655
mieszkańcy Turobina
od 1655
Wojciech Lędza
Wilhelm Lędza
St 33
rok
nazwisko
do 1641
Wojciech Muldorf
przed 1649
Marcin Mirosławski
1655
Andrzej Achterlani
1657
Jerzy Pauli
do 1673
Fryderyk Bekier
St 35
rok
nazwisko
1641
Jan Teschner
1641
Jakub Weimer
1642
Jan Kinast
1655
Katarzyna Kinastowa
1673
Konrad Kineman
1696
Mikołaj Barth
St 37
rok
nazwisko
1641
Agnieszka 1voto Krosnowska 2 voto Modzelowska
do 1696
 Jan, Władysław i Stanisław Garczyńscy
od 1696
Jan Bartoszowicz
 St 39
rok
nazwisko
1696
Myszkowski
Or 22
rok
nazwisko
do 1642
Krzysztof Megerdowicz
od 1642
Sołtan Sachwelowicz, potem wdowa Teofila i zięć Jan Takiesowicz
Or 24
rok
nazwisko
1642
Gabriel Ariewowicz
1657
Toros,
Feliks Torosowicz?
Or 26
rok
nazwisko
 do 1632
Bartosz Bachsze
od 1632
Gabriel Bartoszowicz, syn
od 1658
Jan Bartoszowicz, wnuk
Or  28
rok
nazwisko
Zachariasz
do 1641
Jan Lisowski
od 1641
Hieronim Kołakowski
od 1655
Bazyli Rudomicz
1684
Stanisław Brzeski
Or 30
rok
nazwisko
do 1649
Adam Burski
od 1649
Franciszek i Jan Namysłowscy jedna część; Katarzyna i Anna Żurkowskie druga część
do 1665
Eliasz Białokurowicz
od 1665
Jan Wilczek
Koł 2
Dom 1
rok
nazwisko
do 1639
Jakub Weir
od 1639
Andrzej Dewisson, Jerzy Dewisson
od 1686
Reihold Bruss
Dom 2
rok
nazwisko
1664
Jakub Wuier,
1687
Wilhelm Forbes, drugi mąż wdowy Marianny Elderówny