BOGUmiła i miastu oddana

W dniu 27 maja 2024 r. mija czwarta rocznica śmierci dr Bogumiły Sawy, osoby niezwykle zasłużonej dla miasta Zamościa. Z tej okazji Książnica Zamojska zorganizowała w dniu 23 maja spotkanie dedykowane pamięci dr Sawy  – „BOGUmiła i miastu oddana”. O życiu i pracy Pani dr Bogumiły Sawy opowiadała jej wieloletnia przyjaciółka, Pani Ewa Dąbska. Wykład wzbogacała prezentacja multimedialna zdjęć archiwalnych miasta, dokumentów i zdjęć rodzinnych oraz ekspozycja dorobku naukowego dr Sawy. Dopisała frekwencja, a uczestnicy spotkania chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami o dr Sawie. Padły propozycje uczczenia pamięci dr Sawy w nazwie jednej z ulic miasta. Dyskutowano o realizacji testamentalnego zapisu i marzenia dr. Sawy co do przeznaczenia Jej znacznego majątku na budowę studni na Rynku Wielkim. Spotkanie w Książnicy Zamojskiej przebiegło w scenerii  wystawy artystycznych prac malarskich Henryka Szkutnika., którą nadal można obejrzeć przy ul. Kamiennej.
Koleżanki i Koledzy Przewodnicy
Pani dr Bogumiła Sawa była przewodnikiem tak jak my, z tą tylko różnicą, że lubiła oprowadzać po archiwach państwowych w kraju i za granicą. Słowo i obraz pozostałe po Niej przemawiają do nas niewerbalnie, a naszym przesłaniem jest nieść je dalej. Pasją dr Sawy stało się zgłębianie i krzewienie wiedzy o Zamościu. Poświeciła całe swoje życie naukowe i prywatne naszemu miastu. Pozostawiła nam w spadku niezwykle cenny materiał naukowy i badawczy. To dzięki pracy dr Sawy wiemy o naszym mieście tak wiele i możemy tę wiedzę przekazywać innym. Nadal jest naszym przewodnikiem duchowym w chwilach gdy czytamy jej książki, opracowania i artykuły. Kochała nasze miasto tak jak my. Dla niego poświęciła więcej niż każdy z nas. To dzięki takim ludziom wiedza historyczna o naszym mieście wzrasta z roku na rok.