Osiadłość Miasta Szczebrzeszyna

Mieszkańcy Szczebrzeszyna w latach 1600-1667 na podstawie Inwentarza miasta Szczebrzeszyna. (1)
Kościoł Farny
Wedle kościoła ku Bramie Murowaney domow dwa do pierwszej części Rynku należących, to iest
Dom Klemensa Olesowica na całym placu  daie czynszu
Z niego groszy. 15. ma do domu łąkę
Matias Język
Brama Murowana od Zamościa
Szpital z brzegu Farny Wolny
Wojciech Szumigay
Szymon Kusznierz
Prokop Kowal półpalcu
Wawrzyniec Zulka na placu całym
Stephan Howorko na całym placu
Hrycko Michalowski na całym placu
Jan Malanczak na całym placu
Wojciech Dubay na pół placu
Pierwsza Polacz (połać) Rynkowa
Dom Woytowski na całym placu Liber
Jan Giska kamienica na całym placu
Mikołay Skorkowski na całym placu
Dom Mikołacowey Iwaszkowicowey za Prawem
Joan Sakowic na całym placu
Piotr Huznik na całym placu
Jakub Abramkowic Żyd na całym placu
Wawrzyniec …. od czynszu wolen Może powinien napracować na …….
Andrys Dewison Szkot na całym placu
Zachariasz Płuczkowic na całym placu
Simon Romanczyk na pół placu
Thomasz Klimczyk na pół placu
Mathias Czmiel na całum placu
Sianiawska wdowa na całym placu
Mostek nazwany Samborka 
Kamienica Ojców Franciszkanów
Mikołaj Wiszniowski na całym placu
Stanisław Onaczkowic na pół placu
Marcin Hromi na pół placu
Zabkowski Dom zniesiono dla Murów
Brama przy Zamku
Wawrzyniec Zabłocki na pół placu
Wojciech Domaracki na całym placu
Zanko Przysucha na pół placu
Mikołay Gużrewic na całym placu
Jan Kot na pół placu
Mazurkowana na całym placu tam Zatyłek Żydowski
Jan Bzowczyk na placu całum
Andrey Maukowic na całym placu
Joseph Abramkowic Żyd na całym placu
Druga Część Rynku
Dom Malowaniec Aszkilawny Żydowski na całym placu
Szynwa Bassay na pół placu
Krzysztof Złotoscik na pół placu
Hitel Żyd na pół placu
Jakub Joskowic na pół placu
Hora Żyd na pół placu
Demkowa wdowa na pół placu Wybraniec Liber
Chami Żyd na pół placu
Moszko czarny Żyd na całym placu
Jakub Lewkowic Żyd na całym placu
Grzegorz Czeplik na całym placu
Dom Alexansdrowski na pół placu
Wojciech Kolipatczyk na pół placu
Mathias Sługowski na pół placu
Trzecia Część Rynku
Joseph Tokarz Żyd na pół placu
Izrael Śękalo Żyd na pół placu
Hryc Michalowski na całym placu
Joseph Czop Żyd na całym placu
Satuckowa wdowa na całym placu
Wdowa Sieczyńska na całym placu
Iwan Chwedorkowic na całym placu
Wojciech Jeżuszowic na całym placu
Dawid Hutnik Żyd na całym placu
Jan Jurkowic na całym placu
Czwarta Część Rynku
Barthosz Skrobanowski na całym placu
Krzysztof Bobrowinski na całym placu
  1. Lucyna stara na całym placu
Joseph Żyd na całym placu
Jan Piwko na całym placu
Hiekrasowicowski Dom na całym placu
Hrehory Karpowicz na całym placu
Stephan Muchniowic na całym placu
Matys Bassay na pół placu
Wojciech Niekraszowic na pół placu
Panas z Boru na całym placu
Marcin Ropel na całym placu
Krzysztoph Kupski na całym placu
Wawrzyniec Zabłocki na całym placu
Ulica Turobińska
Joseph Czop Żyd na pół placu
Nisan Moskowic Żyd na pół placu
Jakub Aaronowic na pół placu
Iwan Chwedorkowic na pół placu
Samuel Kuzminski na pół placu
Łukasz Iwaszkowic na całym placu
Paweł Zmudzki na pół placu
Barthosz Gwaszkowic na pół placu
Hawryło piekarz na pół placu
Maxim Kusznierz na pół placu
S…  Wodzynski na całym placu
Stanisław Czichocki z Żydem na placu
Ulica ku Cerkwi
Izer Żyd na pół placu
Ajzik Syn …na pół placu
Łazar Rabieiow Syn [Rabiego] na pół placu
Gabriel Juskowic na pół placu
Rabiey [Rabin] stary na całym placu
Kost Tyszkowic na całym placu
Kuzma furman Stary i Joseph Nisin Zięć ona na jednym placu
Lewko Szklarz na pół placu
Oryn Żyd syn długiego Jakuba na placu
Chwedor Banasik na pół placu
Oryn Szaia Żyd na ćwierci pola
Mosko Hreiszkow Żyd na placu z Andrzejem Kurelczykiem (?)
Simko Kusznierz na pół placu
Iwan Makarczyk na pół placu
Ulica od Stanicy Zamkowey
Wojciech Szatanuk na placu całym
Piotr Postrzygacz na całym placu
Krzysztof Zawalniak na całym placu
Dom Maryny Malenczariki na pół placu
Hawryło kusznierz na pół placu
Wybraniec Liber
Paluchowey plac na całym
Jusko Kusnierz y Ratuszny na pół placu
Ilias Popkowicz na pół placu
Jan Tesner Złotnik na pół placu
Wojciech Ziemiencik na pół placu
Barthosz Stolarz na Kurylkowskiem na całym placu
Plac Andrzeja Kurylcha
Iwan Sliaskowic i Iwan Malanczak na placu
Wasko Garbacik z Michalowa na całym placu
Plebania Ruska pop mieszka wolen
Cerkiew Ruska
Szkoła Ruska
Szpital Ruski
Szpital Żydowski wolny
Mosko Josephowic Żyd na placu całym
Doktor i kantor Żydowscy wedle prawa wolni
Nissanowa wdowa
Naysyk Synawro na placu całym
Juda Abrahamowic na całym placu
Ulica Zatylna od Bramy Turobinskiey
Plac Jaroszowski
Kopysko z Deszkowic na całym placu
Jan Kozielek na całym placu
Jakub Nadolniczek na całym placu
Stephan Jaroscik na pół placu
Mikołay Iwasiowic na całym placu
Jakub Kusznierz na całym placu
Parkanniey od których czynsz według Przywileiow Miastu należy
Paweł Niżnik dwie/ Woyciech Tkacz/ Buchayka/ Miskowa/ Kadisz/ Konwesarz/ Sobek/ Grzesko Knap/ Szymek/ Szwacha/ Grześko Dziach/ Matyś Sługa Miejski Liber/ Piwowarowska chałupa/ Szatańskie/ Jędrzey Kusznierz/ Szymon Dziad/ Jan Piwowar/ Szymon Pomagacz/ Wojciech Czesla/ Zelman Żyd/ Matys Stolarz/ Chami Żyd z…/ Oryn Żyd/ Abrahani …/Osser Żyd/ Miechel Żyd/ Abraham Rzeźnik Żyd/ Zelman Żyd/ Smalko Żyd/ Banach Trzesciani/ Szymon Żyd/ Jakub Żyd/ Rusinek Żyd/ Dawid Żyd/ Abramek bogaty Żyd/ Jakubowa Żydówka wdowa/ Jan Maziarz/ Pan Raskubicha (?)/ Szmuyto Żyd przy Bramce Turobinskiey/ Abram Żyd/ Zusman Żyd/ Icko Żyd/ Jan Pastuch Liber/ Matiasz Kusznierz/ Idziego Chałupka spustoszała plac pusty z którego ….przed tym/ Stnisław Szuski/ Korchirucha/ Krzysztoph Piwowar/ Jędrzey Król/ Mathias Kusznierz/ Krzysztoph Rey/ Krzysztoph D…/ Hupała/ Hryc Kusznierz/ Nargaty/ Jan Rupik/ Skora/ Jan Mazur/ Tomek na Bolesławowym/ Jan Zdun/ Swet Swiec/ Piotr Ofrak/ Jusko Wrozwit/ Jakub Pernal/ Janowa Kramarka/ Dzaid Kulawy/ Sebastyan Włoch/ Swirzdowna wdowa/ Grzegorz szklarz te trzy domki zniesiono dla muru Mieyskiego/ Dinudecki/ Piotr Orsulak/ Jakub Ciesla/ Jan Ciesla/ Mularka Grzeskowa/ Grygiel Węgrzyniak/ Mikołaya Czapnika Słodownia z niey/ Jakub Chromu od Miasta/ Stanisław Borzęcha/ Więcław Piwowar/ Mathias Slęski (Hęski)/ Jagnieszka Dzwonkowna/ Zophia Stanisławowa/ Barthosz Ciesla/ Michał Piwowar/ Lurens Slosarz za pismem JMsci.Liber/ Sebastyan Sczerbik/ Jakub Pokuta/ Iwan Tomielczak Wybraniec Liber.
Domki za Parkanem za Bramą Zamoyską od których czynsz Raycom należy    
Birkowski daie
Pawłowa wdowa
Paweł Wielki
Łukasz Piwowar
Konczyk

______________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka

  1. Archiwum Państwowe w Lublinie. Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca. sygn. 42.
  Jednostka – Szukaj w Archiwach