VI spotkanie z cyklu „Regionaliści”

Katolickie Stowarzyszenie ,,Civitas Christiana”
zaprasza na VI spotkanie z cyklu
,,Regionaliści”
(historia, architektura, przyroda, krajoznawstwo, turystyka)

ph. ,,Miasto idealne”
Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2015 r. (wtorek) o godzinie 16:30
w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” przy ul. Ormiańskiej 1 (wejście od podwórza, I piętro). Wstęp wolny.
W programie:

Tadeusz Grygiel – Zamość – zagubiony ideał
Łukasz Kot – Mieszkam w ,,Mieście idealnym” (nagranie radiowe)
Dr Piotr Kondraciuk – Architektoniczny fenomen Zamościa
Mirosław Chmiel – Fotografowanie ,,Miasta idealnego”
Ryszard Łapa – ,,Miasto idealne” (nagranie archiwalne)
Konkurs ,,O morandowski ideał architektoniczny”

Przedsięwzięcie odbywa się przy wsparciu patronackim Muzeum Zamojskiego
w Zamościu, Lokalnej Organizacji Turystycznej Zamość i Roztocze, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Zamościu, Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego w Zamościu, Koła Przewodników Terenowych PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich w Zamościu i Klubu Turystyczno-Krajoznawczego im. Michała Pieszki przy PTTK w Zamościu.

Przewodniczący
Katolickiego Stowarzyszenia ,,Civitas Christiana” w Zamościu
Łukasz Kot