Szkolenie

Koleżanki i koledzy

koleżanka  Maria Puźniak  zaprasza na wykład: „Klasztory w Zamościu na przestrzeni wieków” w czwartek 25 stycznia 2024 roku o godz. 16.15 w Domku Burgrabiego w dawnym pałacu Zamoyskich.