Spotkanie świąteczno – opłatkowe

Koleżanki i koledzy serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowo świąteczne 27 stycznia (sobota) o godz. 16,00 do Nowej Bramy Lubelskiej „Wspomnienie PRLu”. Został dla nas zamówiony: barszcz z pasztecikami, gołąbki, śledziki, ciasto, kompot z suszu, kawa/herbata. Koszt 80 zł. od osoby. Proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu poprzez wpłatę w kasie Muzeum Zamojskiego, wpłaty przyjmuje kol. Zuzanna Gardiasz i kol. Jadwiga Kozłowska. Dla tych którzy z różnych względów nie mogą tego uczynić proszę o potwierdzenie emaliowe lub sms kierowane do mnie. Termin zgłoszeń do 24 stycznia.

Przypominam, 11 stycznia spotykamy się w kruchcie kościoła ojców franciszkanów o godz. 15,30. Szkolenie poprowadzi kol. Elżbieta Dudziak

Koleżanki i koledzy mam prośbę aby uregulować zaległe składki przewodnickie w Kole. Do końca stycznia zobowiązani jesteśmy do złożenia danych statystycznych do Oddziału a także do Zarządu Głównego PTTK. W spawach składek proszę kontaktować się z kol. Jadwigą Kozłowską tel. 516 134 885.

Z turystycznym pozdrowieniem w imieniu Zarządu Koła – Maria