Przewodnickie kolędowanie

28 grudnia 2023 r. w zamojskiej Katedrze odbyło się „Przewodnickie Kolędowanie”. Ma już swoją długą tradycję, ale wcześniej odbywało się na Rynku Wielkim. Pandemia przerwała ten piękny zwyczaj, ale przewodnicy powrócili do niego spontanicznie w tym roku.