Podsumowanie strony internetowej za rok 2023

W 2024 roku mija dziesięć lat od kiedy publikujemy artykuły na stronie przewodnickiej Koła Przewodników PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich. Cieszy nas ten mały jubileusz. Inauguracja strony internetowej Koła Przewodników nastąpiła dokładnie 24 stycznia 2014 r. Strona zapewniła sobie już przez ten czas wiernych Czytelników. Kontynuacja pracy możliwa była dzięki sponsorom strony, do których należy zaliczyć także Autorów artykułów, którzy nieodpłatnie publikowali tutaj swoje prace, za co bardzo dziękujemy przy okazji 10-lecia istnienia strony. Pozwolimy sobie zatem na imienne ich wyróżnienie. Na przestrzeni tych lat, zechcieli użyczyć nam swoich artykułów następujący Autorzy: Piotr Flor, Zbigniew Stankiewicz, Krzysztof Radziejewski, Danuta Pasieczna, śp. dr Bogumiła Sawa, Regina Smoter-Grzeszkiewicz, dr Piotr Kondraciuk, Justyna Bartkowska, Ewa Dąbska, Andrzej Urbański, Maria Rzeźniak, Tomasz Bulewicz, Magda Misztal, Robert Kowalski, Jerzy Kuśnierz, dr Ruth Sargent Noyes, prof. dr hab. Andrzej Janeczek, Anna Rudy, Maciej Łopaciński, Maria Puźniak, dr Ewelina Lilia Polańska, Mirosław Bańkowski, Marcin Turski, Bożena Kamaszyn-Gonciarz, Elżbieta Kuc, dr Mariusz Nagadowski, Zbigniew Pietrynko, Irena Żwirek, Irena Nowak, Łukasz Fiuta, Sława Bilska, Marek Kwiecień, Teresa Krojec, Krzysztof Malec, Katarzyna Jaczyńska, Paweł Koman, mgr inż. Alina Anasiewicz, Piotr Zawadzki, Joanna Budzyńska, Franciszek Cieplak, Ewa Lisiecka.

W roku 2023 ukazała się rekordowa liczba artykułów na stronie, przewyższająca dwukrotnie statystyki lat poprzednich. Zasługa to naszego kolegi przewodnika, Zbyszka Stankiewicza. Autor ten publikował wcześniej w Archiwariuszu Zamojskim, Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym i lokalnej prasie oraz na portalach miasta Zamość. Na stronie przewodnickiej mieliśmy przyjemność czytać ponad 80 prac tego autora, związanych przede wszystkim z historią miasta Zamość, ale także innych miast i wsi regionu Zamojszczyzny. Autora pasjonuje wojskowość, w szczególności dotycząca Twierdzy Zamość, zarówno z okresu staropolskiego jak i lat późniejszych. Niewielu o tym pisze, dlatego artykuły Zbyszka Stankiewicza mają dużą wartość poznawczą.

Nasz mały jubileusz zobowiązuje do pewnej statystyki, ale aby nie zanudzić Czytelnika podsumujemy ten okres tylko krótkim stwierdzeniem, że dotychczas ukazały się na naszej stronie 424 artykuły o szerokim wachlarzu tematyki dotyczącej Zamościa i Regionu. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym współredaktorom za ich wkład w budowę przewodnickiej strony internetowej, która jest naszym wspólnym sukcesem, skoro udało się jej przetrwać w internecie przez dziesięć lat. Czytelnikom i Sympatykom strony dziękujemy za aktywność, w tym czynne wspieranie nowymi wiadomościami wzbogacającymi podane treści. Niezmiernie to podbudowujące, kiedy Czytelnik zechce podzielić się z nami swoją wiedzą, zdjęciami, dokumentami i osobistymi refleksjami. Życzymy Państwu udanych powrotów do naszych artykułów poprzez zakładkę „archiwum”, względnie coroczne styczniowe podsumowania z linkami do artykułów. Można również posłużyć się okienkiem „Search” (na stronie głównej) przy wyszukiwaniu pożądanych treści. Ponadto, niejako przy okazji, życzymy naszym Autorom, Sympatykom i Czytelnikom udanego Nowego Roku 2024.

Rok 2023

 1. Prababka króla polskiego z włości krzeszowskiej – Barbara z Tarnowskich Zamoyska. | (przewodnicyzamosc.pl)
 2. Trasa turystyczna w Bastionie VII. | (przewodnicyzamosc.pl)
 3. Dziennik oblężenia Twierdzy Zamość z 1813 r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 4. Szkoła SS jazdy konnej w Zamościu. | (przewodnicyzamosc.pl)
 5. Wizytacja kanoniczna Biskupa F. Jaczewskiego w Zamościu. | (przewodnicyzamosc.pl)
 6. Tomaszowski Zakon Trynitarzy w Polskiej Prowincji św. Joachima. | (przewodnicyzamosc.pl)
 7. Imć pan wojewodzic sandomierski Stanisław Koniecpolski. | (przewodnicyzamosc.pl)
 8. Dwór w Dyniskach. | (przewodnicyzamosc.pl)
 9. Echa Powstania Styczniowego – w 160 rocznicę obchodów. | (przewodnicyzamosc.pl)
 10. „Zielone kadry” Zamojszczyzny. | (przewodnicyzamosc.pl)
 11. Jednostki Wojska Polskiego formowane w Zamościu w końcu 1944 roku.    | (przewodnicyzamosc.pl)
 12. Trawers Bastionu II Twierdzy Zamość. cz. I | (przewodnicyzamosc.pl)
 13. Reformaci w Zamościu. | (przewodnicyzamosc.pl)
 14. Inne oblicze wojny 1918-1920. | (przewodnicyzamosc.pl)
 15. Straż miejska w Zamościu. | (przewodnicyzamosc.pl)
 16. Ojciec trzech ordynatów. | (przewodnicyzamosc.pl)
 17. Furta Janowicka w Zamościu. | (przewodnicyzamosc.pl)
 18. Zarys historii prostytucji | (przewodnicyzamosc.pl)
 19. Kolonizacja Józefińska w dobrach Ordynacji Zamojskiej | (przewodnicyzamosc.pl)
 20. 45 aresztancka kompania poprawcza Twierdzy Zamość | (przewodnicyzamosc.pl)
 21. XXXVIII Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodników Turystycznych Częstochowa – Jasna Góra 2023 rok | (przewodnicyzamosc.pl)
 22. Organizacja poboru na Zamojszczyźnie do Legionów i Polskiej Siły Zbrojnej | (przewodnicyzamosc.pl)
 23. Generał Józef Hurtig. | (przewodnicyzamosc.pl)
 24. Echa powstania styczniowego we wspomnieniach Grzegorza Lipczyńskiego | (przewodnicyzamosc.pl)
 25. Kary po upadku powstania listopadowego. | (przewodnicyzamosc.pl)
 26. Straceni z wyroków sądów i zamordowani w latach 1863-1865 na Lubelszczyźnie. | (przewodnicyzamosc.pl)
 27. Oblężenie twierdzy zamojskiej w 1813 roku | (przewodnicyzamosc.pl)
 28. Elementy Twierdzy Zamojskiej. | (przewodnicyzamosc.pl)
 29. Widok Brauna z 1617r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 30. Zamość w Związku Miast Polskich. | (przewodnicyzamosc.pl)
 31. Zamość to światowe miasto. | (przewodnicyzamosc.pl)
 32. Kryptonim U P R A W A | (przewodnicyzamosc.pl)
 33. Zarys historii pociągów pancernych działających na Zamojszczyźnie | (przewodnicyzamosc.pl)
 34. Pociągi pancerne na Zamojszczyźnie w 1920 roku | (przewodnicyzamosc.pl)
 35.   Husyci mieszkali na Roztoczu? | (przewodnicyzamosc.pl)
 36. „Ważniejsze przywileje i dokumenty JANA I TOMASZA ZAMOYSKICH, podane w streszczeniu przez Szczęsnego Morawskiego.” | (przewodnicyzamosc.pl)
 37. Czarny Mnich cz. II. | (przewodnicyzamosc.pl)
 38. Kawaleria pod Krasnobrodem w 1939 roku | (przewodnicyzamosc.pl)
 39. Hrabstwo Krasnobrodzkie | (przewodnicyzamosc.pl)
 40. Testament Hieronima Żaboklickiego | (przewodnicyzamosc.pl)
 41. Dzięciolenie po zamojsku | (przewodnicyzamosc.pl)
 42. Wojsko Ordynacji Zamojskiej | (przewodnicyzamosc.pl)
 43. Imć Pan kasztelan lwowski Marcin Zamoyski – odnowiciel potęgi rodu | (przewodnicyzamosc.pl)
 44. Arsenał zamojski | (przewodnicyzamosc.pl)
 45.  Bunt żołnierzy garnizonu zamojskiego w 1918 roku | (przewodnicyzamosc.pl)
 46. Ach, co to był za ślub! | (przewodnicyzamosc.pl)
 47. Przejęcie terenów Rzeczypospolitej przez Austrię | (przewodnicyzamosc.pl)
 48. Książę Jeremi Wiśniowiecki i jego niespełniony testament | (przewodnicyzamosc.pl)
 49. Noc Muzeów i promocja albumu. | (przewodnicyzamosc.pl) ŚLADAMI WAŻNYCH GOŚCI W ZAMOŚCIU OD XVII DO XX WIEKU
 50. Ołtarz do Kaplicy Akademii Zamoyskiej. | (przewodnicyzamosc.pl)
 51. Diamenty z archiwum część 4 | (przewodnicyzamosc.pl)
 52. Ostatnia podróż biskupa Jana Chrzciciela Zamoyskiego | (przewodnicyzamosc.pl)
 53. Ks. Tomasz Petrykowski – kapłan na trudne czasy (1824 – 1907) | (przewodnicyzamosc.pl)
 54. Cela Łukasińskiego w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 55. Diamenty z archiwum część 3 | (przewodnicyzamosc.pl)
 56. Zamojskie stiuki Falconiego | (przewodnicyzamosc.pl)
 57. Pomnik Chwały | (przewodnicyzamosc.pl)
 58. Diamenty z archiwum część 2 | (przewodnicyzamosc.pl)
 59. Niemieckie jednostki okupacyjne na Zamojszczyźnie w 1939-44 | (przewodnicyzamosc.pl)
 60. Diamenty z archiwum cz. I | (przewodnicyzamosc.pl)
 61. Przywilej fundacyjny zamojskich Reformatów | (przewodnicyzamosc.pl)
 62. Berdysz Chmielnickiego Bohdana | (przewodnicyzamosc.pl)
 63. Społeczna akcja mieszkańców gminy Krasnobród | (przewodnicyzamosc.pl)
 64. Jak chowano drugą żonę Jana Zamoyskiego? | (przewodnicyzamosc.pl)
 65. Radecznickie biblioteki | (przewodnicyzamosc.pl)
 66. Bakońska – Gajewska Izabela („Fordonianka”) (1930-2016) | (przewodnicyzamosc.pl)
 67. Koszty pogrzebu Marcina Zamoyskiego | (przewodnicyzamosc.pl)
 68. List królowej „Marysieńki” do Anny Zamoyskiej | (przewodnicyzamosc.pl)
 69. Zamojska cerkiew i kościoły w 1808 r. Kolegiata w 1749 r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 70. Garnizon Twierdzy Zamość w 1831 r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 71. Lustracja Zamościa i przedmieść 1709 r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 72. Grabowiec w lipcu 1944 roku | (przewodnicyzamosc.pl)
 73. Drugi dom zajezdny na Nowej Osadzie | (przewodnicyzamosc.pl)
 74. Dom zajezdny na Nowej Osadzie | (przewodnicyzamosc.pl)
 75. Lipsko koło Zamościa | (przewodnicyzamosc.pl)
 76. Dokument V ordynata Tomasza Józefa Zamoyskiego z 1705 r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 77. Korpus rosyjski  oblegający Twierdzę Zamość w 1813 roku (uzupełnienie) | (przewodnicyzamosc.pl)
 78. Biblioteki w Szczebrzeszynie | (przewodnicyzamosc.pl)
 79. Sobiepan mniej znany. | (przewodnicyzamosc.pl)
 80. Busza, Zdzisław i Jampol. | (przewodnicyzamosc.pl)
 81. Obecność Tatarów na terenie Ordynacji Zamoyskiej | (przewodnicyzamosc.pl)
 82. Ślady pobytu Tatarów na Zamojszczyźnie | (przewodnicyzamosc.pl)
 83. Platea Bełsensis | (przewodnicyzamosc.pl)
 84. Zarys historii Cywilnego więzienia w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 85. Ulica Szewska w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 86. Na Szperówce psalmy śpiewają… | (przewodnicyzamosc.pl)
 87. Sławojka, pół żartem pół serio | (przewodnicyzamosc.pl)
 88. Sasi pod Zamościem w 1715 roku | (przewodnicyzamosc.pl)
 89. Jurczykowski Jan | (przewodnicyzamosc.pl)
 90. Lustracja Zamościa z 1657 r. | (przewodnicyzamosc.pl)
 91. Mieszkańcy ulicy Ormiańskiej w Zamościu w latach 1626-1781 | (przewodnicyzamosc.pl)
 92. Basen w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 93. Ulica Brukowana w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 94. Mieszkańcy  Circuli Maioris – Rynku Wielkiego w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 95. Mieszkańcy Rynku Solnego w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 96. Sztafeta pokoleń Zamościan | (przewodnicyzamosc.pl)
 97. Więzienie wojskowe w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 98. Mieszkańcy Rynku Wodnego w latach 1632-1772 | (przewodnicyzamosc.pl)
 99. Parafie wojskowe w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 100. Oratio funebris Jana Zamoyskiego | (przewodnicyzamosc.pl)
 101. Zagłada zamojskiej oberży | (przewodnicyzamosc.pl)
 102. Mandat Tomasza Zamoyskiego dla Ormian. | (przewodnicyzamosc.pl)
 103. Żydzi szczebrzeszyńscy. Kilka biogramów. | (przewodnicyzamosc.pl)
 104. Świat zatrzymany słowem…. | (przewodnicyzamosc.pl)
 105. Szkoły w  Hrubieszowie | (przewodnicyzamosc.pl)
 106. Przedmieście Podgroble (Subaggere) i Sadowisko w Zamościu | (przewodnicyzamosc.pl)
 107. Mieszkańcy ul. Żydowskiej w Zamościu w latach 1633-1762 | (przewodnicyzamosc.pl)
 108. Mieszkańcy Rynku Wielkiego w latach 1632-1820, cz.II | (przewodnicyzamosc.pl)
 109. Mieszkańcy Rynku Świętokrzyskiego w Zamościu w latach 1632-1763 | (przewodnicyzamosc.pl)
 110. Mieszkańcy ul. Kolegiackiej; (Młyńskiej) w Zamościu w latach 1632-1786 | (przewodnicyzamosc.pl)
 111. Szkoły średnie w Zamościu   | (przewodnicyzamosc.pl)
 112. Szkoły imieniem Zamoyskich | (przewodnicyzamosc.pl)

 

Rok 2022

Podsumowanie strony przewodnickiej – rok 2022. | (przewodnicyzamosc.pl)

 

Podsumowanie strony za 2021 rok i wcześniejsze:

Podsumowanie strony internetowej. | (przewodnicyzamosc.pl)