Ostatnie pożegnanie

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę rano 3 grudnia 2023 r. zmarł nasz Kolega STEFAN TYBURSKI, przewodnik z długoletnim stażem Oddziału PTTK w Zamościu i w Kole Przewodników. Wyrazy głębokiego współczucia przekazujemy Rodzinie Zmarłego, Jego przyjaciołom i znajomym. Łączymy się z Nimi w bólu po tej nagłej i nieoczekiwanej stracie.

Pogrzeb odbędzie się 6 grudnia o godz. 13-tej w kościele katedralnym.

Niech odpoczywa w spokoju!

_____________________________________________________________________________________________________

Stefan Tyburski urodził się 10 kwietnia 1938 roku w Kolonii Staszic, wsi należącej do Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego.  Nazwa pochodzi od fundatora ks. Stanisława Staszica. W styczniu 1943 roku wieś została przez Niemców wysiedlona. Wśród wysiedlonych był pięcioletni Stefan Tyburski. Wraz z rodzicami i rodzeństwem zostali przewiezieni do niemieckiego obozu przejściowego w Zamościu (UWZ Lager Zamość). W obozie ojca wysłano na roboty rolne do Niemiec, mamę wraz z rodzeństwem pociągiem towarowym odtransportowano do Siedlec i do Łosic. Podczas transportu zmarł młodszy, sześciomiesięczny brat Stefana. Szczęśliwie udało się rodzinie doczekać końca wojny. Jako Dziecko Zamojszczyzny wielokrotnie dawał świadectwo swego doświadczenia wojennego. Mimo tak tragicznego losu w dzieciństwie, Stefan był człowiekiem niezwykle pogodnym, kulturalnym, dotrzymującym słowa, kochał życie, czego dawał wyraz w swoim zainteresowaniu turystyką. Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego wstąpił w 1977 roku w Zamościu (nr leg. SB -71293/08/378). W 1982 roku zrobił uprawnienia przewodnika turystycznego po Zamościu i Roztoczu, następnie został prezesem Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość. Swoje umiejętności turystyczne i krajoznawcze rozwijał uzyskując uprawnienia pilota wycieczek (1986 r.), Instruktora Krajoznawstwa Regionu (1988), Instruktor Przewodnictwa (1989 r.), a od 1995 roku został znakarzem szlaków turystycznych. Wspierał pracę Zarządu Zamojskiego Oddziału PTTK pełniąc funkcję skarbnika, przewodniczył też Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Kolega Stefan szczególnie cenił sobie pracę z młodzieżą, czy to poprzez spotkania, szkolenia, czy poprzez prowadzenie rajdów. Za tę działalność został odznaczony przez Zarząd Główny, Srebrną Odznaką Honorową PTTK (1988 r) oraz złotą odznaką Zasłużony w pracy PTTK wśród Młodzieży (2016 r.).

Jako przewodnik po Zamościu i Roztoczu posiadał ogromną wiedzę którą dzielił się nie tylko z turystami, ale i z nami przewodnikami prowadząc szkolenia. Ważnym wydarzeniem w roku kalendarzowym przewodników były wyjazdy organizowane od 1986 roku na Ogólnopolskie Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę, w których Stefan uczestniczył niosąc z dumą znak Koła Przewodników lub napis „Zamość”.  Zawsze pamiętał o swoich koleżankach i kolegach, którzy już odeszli do Pana, uczestnicząc w mszach świętych w intencji zmarłych przewodników i działaczy turystycznych. Na pogrzebie kolegi Ryszarda Łapy w 2010 roku powiedział: „Od trzydziestu lat prowadziłeś po ścieżkach Roztocza i ulicach umiłowanego Zamościa przybywających tu turystów. Teraz to św. Jakub prowadzi Cię po ścieżkach krainy wszelkiej szczęśliwości”. Drogi Stefanie wierzymy, że i Ty kroczysz ścieżkami krainy wszelkiej szczęśliwości.