Zimowy spacer.

Z inicjatywy kol. Roberta Kowalskiego, w czwartek 30 listopada 2023 r., aktywna grupa przewodników z Koła Przewodników w Zamościu zorganizowała zimowe przejście z Obroczy do Zwierzyńca przez Rudkę na Tartaczną Górę. Atrakcyjne przejście leśnym traktem szlaku; zalew w Rudce; zabytkowe budynki wyłuszczarni nasion, należące niegdyś do Ordynacji Zamojskiej; Tartaczna Góra w Zwierzyńcu z wieżą widokową; zabytki Zwierzyńca, to tylko niektóre elementy tej spontanicznej eskapady przewodnickiej. Końcowym etapem była otwarta w zeszłym tygodniu, nowo wybudowana wieża widokowa w Szczebrzeszynie, którą postawiono w miejscu ruin wieży starego grodziska, położonego nad źródliskiem, dawnej strażnicy przeprawy na Wieprzu. Wytyczona ścieżka po koronie wału dawnego obwarowania, uwidacznia w pejzażu dookoła typowy przykład grodu wyżynnego w pradolinie Wieprza. Czterokondygnacjowa wieża zaopatrzona będzie w przyszłym sezonie turystycznym w wystawę archeologiczną i restaurację z zapleczem. Obecnie możliwy jest dostęp do górnej kondygnacji widokowej, wyposażonej w dwie lunety z panoramą na dolinę Wieprza i na rozłożony poniżej wzgórza Szczebrzeszyn, jedno z najstarszych miasteczek w regionie.