Msza za przewodników. Spotkanie w Książnicy.

Koleżanki i koledzy zgodnie z wieloletnią tradycją zapraszam ma mszę św. w intencji zmarłych przewodników i działaczy turystycznych we wtorek 21 listopada (wtorek) o godz. 17,00 w kościele Św. Mikołaja u Ojców Redemptorystów.

23 listopada (czwartek) o godz. 16,15 w Czytelni Regionalnej i Ogólnej Książnicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20 odbędzie się spotkanie poświęcone historii powstania Celi Wolniaków w Rotundzie Zamojskiej na podstawie zapisów Kroniki SUPPnW.

Historia Powstania Celi Wołyniaków

 „Pomordowanych na Wołyniu”.

Podczas spotkania przedstawione zostaną okoliczności powstania tego miejsca pamięci na Rotundzie Zamojskiej. Książnica Zamojska serdecznie zaprasza Koło Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich na spotkanie „Historia Powstania Celi Wołyniaków na podstawie zapisów Kroniki Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków. Prezentacja oparta będzie na bezcennym źródle wiedzy zawartej w Kronice Stowarzyszenia, prowadzonej od 1991 roku przez Panią Zofię Szwal. Cela Wołyniaków nazywana też Kryptą Wołyńską i Celą Wołyńską powstała staraniem Komitetu Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Pomysł jej utworzenia zrodził się w środowisku dawnych Wołyniaków. Historia tego miejsca związana jest z postacią Włodzimierza Sławosza Dębskiego, nauczyciela, muzyka, kompozytora, żołnierza i ojca znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego. Krypta została urządzona przez dawnych mieszkańców Wołynia własnym sumptem. Wszyscy pracowali w czynie społecznym, wykonując poszczególne elementy jej wystroju. Poświęcenie celi miało miejsce 30 maja 1992 roku.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada 2023 roku o godzinie 16.15 w Czytelni Regionalnej i Ogólnej Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu przy ul. Kamiennej 20.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

W imieniu Książnicy Zamojskiej
Magda Misztal
Starszy kustosz