Szkolenia przewodnickie

16 listopada (czwartek) 2023 godz. 16,15. Temat: „Z Matejką przez historię do Zamościa”. Spotkanie będzie próbą omówienia wybranych obrazów Mistrza na których ukazał przedstawicieli rodu Zamoyskich oraz dzieł związanych z Zamościem. Opowiadać będą: Magda Misztal, Zofia Monastyrska, Maria Puźniak. Miejsce spotkania d. Pałac Zamoyskich – Domek Burgrabiego

Jan Matejko Sala zamku w Dębnie

Dnia 18 listopada (sobota) o godz. 9,00 odbędzie się szkolenie dla przewodników w Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu”. Przewodnicy nie mający uprawnień mogą zdawać egzaminy w wybranym przez siebie terminie. Koszt szkolenia 75 zł. od osoby. Zgłoszenia przyjmuje kol. Robert tel. 697 888 329 i kol. Paweł tel. 609 165 413.