Oratio funebris Jana Zamoyskiego

W załączeniu prezentujemy studium prof. Ciszewskiej Małgorzaty opublikowane w: Res Rhetorica nr 10 (1) 2023 zatytułowane : Pochwała medyka. Mowa Jana Zamoyskiego na pogrzebie Gabriela Fallopia, anatoma (1523-1562). Oracje na pogrzebach profesorów we Włoszech praktykowano od XV w.  Jan Zamoyski wygłosił pochwałę zmarłego profesora w zastępstwie swojego mentora Carla Sigonia, który był nadto poruszony śmiercią przyjaciela, by uczcić publicznie zmarłego. Zamoyski miał zaledwie dzień na przygotowanie mowy pogrzebowej. Była dłuższa i przeznaczona raczej do lektury i druku, mimo to wygłoszona została z nagła – niespodziewanie przez młodego studenta podczas pogrzebu. Zamoyski miał wtedy zaledwie 20 lat. Oratio Funebris Zamoyskiego zostało wydane drukiem dwukrotnie w Padwie (1562 r.) i w Wenecji: Joannis Sarii Zamoscii oratio habita Patavii in funere excellentissimi viri Gabrielis Falloppi (…). Przed mową Zamoyskiego w Rzeczypospolitej ukazało się zaledwie dziewięć takich publikacji. Zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się ze Studium prof. Ciszewskiej pod linkiem poniżej:

https://resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/698/384