Spotkanie Koła Przewodników

Koleżanki i koledzy zapraszam serdecznie na spotkanie powakacyjne 12 października (czwartek) o godz. 16,15 do naszej siedziby w dawnym pałacu Zamoyskim (Domek Burgrabiego). Na spotkaniu omówimy naszą działalność w sezonie jesienno zimowym 2023/2024. Zapraszam szczególnie serdecznie koleżanki i kolegów którzy w ostatnim czasie zdeklarowali przystąpienie do Koła Przewodników Terenowych PTTK/O Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich.

Z turystycznym pozdrowieniem Maria