Społeczna akcja mieszkańców gminy Krasnobród

Zorganizowana została w kwietniu 1951 roku, jej celem było uczczenie obchodów 1 maja. Zorganizowano wówczas  zbiórkę pieniędzy na Fundusz Światowej Rady Pokoju.[1] W akcji udział wzięli, m.in.: Roman Gałka, Jan Gontan, Krystyna Bęś, Zofia Grabowska, Stefania Olszewska, Tadeusz Kadamus.[2]

            Akcją kierował  Gminny Komitet Zbiórkowy, dla którego został przygotowany Terminarz Prac z codziennym rozkładem zajęć w dniach od 19 IV do 30 IV 1951 roku. Ustalono także ramowy limit kwoty, którą należało zebrać podczas kwestowania. Terminarz został opracowany przez Komitet Powiatowy którym kierował H. [znana tylko pierwsza litera nazwiska]  Muszak. Przeznaczył on 15 broszur o tytule Pokój zwycięża[3] dla Komisji Zbiórkowej Gminnej w Krasnobrodzie  dla osób zaangażowanych w prowadzenie akcji.[4] Decyzją H. Muszaka sporządzony został Imienny wykaz Komitetów Gromadzkich Obrońców Pokoju gminy Krasnobród:

Imienny wykaz członków Komitetów Gromadzkich Obrońców Pokoju na terenie gminy Krasnobród[5]

 

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Przynależność partyjna
Kobel Jan

Tetrycz Michał

Pakuła Józefa

Bojar Antoni

Pakuła Stanisław

 Jacnia PZPR

PZPR

Liga Kobiet

 

Roczkowski Hieronim

Maruszak Adam

Kołtun Hipolit

Kawka Franciszek

Pokrywka Franciszek

Piela Władysław

Krasnobród PZPR

PZPR

Bezpartyjny

Bezpartyjny

Bezpartyjny

Bezpartyjny

 

Nawój Stanisław

 

Sachajko Mikołaj

Nawój Edward

Piela Piotr

Pakuła Władysław

Nowa Wieś  ZSCh

PZPR

PZPR

PZPR

PZPR

Kolenda Emil

Korzeniowski Piotr

Wszoła Antoni

Kostrubiec Stanisław

Kasprzyk Stanisław

Podklasztor Bezpartyjny

PZPR

PZPR

PZPR

PZPR

Gaj Jan

Droździel Stanisław s. Stanisława

Pastuszek Józef

Pastuszek Adam

Momot Michał

Buczkowski Józef

Borowina Mala PZPR

PZPR

Bezpartyjny

Bezpartyjny

PZPR

PZPR

Momot Jan

Jach Wojciech

Bielak Aniela

 

Buczkowski Józef

Żmuda Jan

Kozyra Michał

 

 

Górniki PZPR

Bezpartyjny

ZMP

Bezpartyjny

PZPR

PZPR

Kadamus Tadeusz

Mokrosz Jan

 

Tychoniewicz Piotr

Gontarz Stanisław

Szopowe PZPR

ZSCh

Bezpartyjny

Bezpartyjny

 

Korkosz Stanisław

Szwal Adam

Lalik Józef

Goździk Maria

Lalik Julia

Stara Huta PZPR

PZPR

Bezpartyjny

Bezpartyjna

ZMP

Węcłak Józef

Dobek Franciszek

Czwal Stanisław

Rajan Jan

Huciska PZPR

Bezpartyjny

ZM

ZSCh

Gontarz Marcin

Teterycz Władysław

Przytuła Stanisław

 Malewszczyzna Bezpartyjny

ZSCh

Bezpartyjny

 

Zawiślak Adam

Michoński Józef

Myszkowski Władysław

Szopa Adam

Kaczórki ZSCh

ZSCh

PZPR

PZPR

Jędruszczak Jan

Kasperski Bolesław

Jarszak Michał

Kowalczuk Czesław

 Hutki Bezpartyjny

Związek Młodzieży Polskiej

Bezpartyjny

Bezpartyjny

Komada Józef

Kuźmiński Leon

Dziedzic Aniela

Walencik Maria

Rycko Józef

Wiatrzyk Walerian

Nieścior Jan

Droździel Aniela

Lal Michał

Nieścior Bronisława

 Majdan Nepryski PZPR

Nauczyciel

Nauczycielka

PZPR

ZSCh

PZPR

Bezpartyjny

Bezpartyjna

Bezpartyjny

Bezpartyjna

Cieplak Józef

Krzaczek Błażej

Senderek Adam s. Józefa

Gontarz Stanisław

Podolak Franciszek

Senderek Józef

Potok Senderki ZSCh

ZSCh

ZSCh

Bezpartyjny

PZPR

Nie podano przynależności partyjnej

Kowalczuk Antoni

Żyłka Feliks

Bucior Władysław

Jasinkiewicz Maria

Działa Michał

Chmura Adolf

Wólka Husińska ZSCh

ZSCh

Bezpartyjny

Bezpartyjna

Bezpartyjny

Nauczyciel

Tyrko Jan

 

Dudek Stanisław

Ujma Władysław

Ujma Tadeusz

 Dominikanówka Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

Związek Młodzieży Polskiej PZPR

ZSCh

ZSCh

ZSCh

Opracowała: Regina Smoter – Grzeszkiewicz

Fot – Zaświadczenie o udziale w akcji kwestowania (Krasnobród) na rzecz Światowej Rady Pokoju, zbiory APZ

[1]    Światowa Rada Pokoju – międzynarodowa organizacja pozarządowa utworzona w 1950 roku w Warszawie podczas II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju. Funkcjonowała do końca lat 80 XX wieku. Por. Światowa Rada Pokoju, https://pl.m.wikipedia. org [dostęp 29 kwietnia 2020 r.].

[2]    APZ, AGK, Akcje społeczne [Wykazy komitetów obrońców pokoju na terenie gminy] 1951, sygn. 25, Zaświadczenia Nr. 85, 106, 83, 104, 82, 19.

[3]    Broszura informacyjna Światowej Rady Pokoju, wg. Sosenko Home Decor [ wgląd 9. I. 2012.].

[4]    APZ, AGK, Akcje społeczne …,  sygn. 25, Pismo Powiatowej Komisji Pokoju w Zamościu do Gminnego Komitetu Pokoju w Krasnobrodzie.

[5]    APZ, AGK, sygn. 26, Akcje społeczne [Wykazy komitetów obrońców pokoju na terenie gminy Krasnobród] 1951.