Rondo im. Róży i Jana Zamoyskich w Zamościu

W dniu 24 czerwca 2023 r. dokonano oficjalnego nadania imienia Róży i Jana Zamoyskich rondu na skrzyżowaniu ulic Sadowej, Piłsudskiego i Peowiaków w Zamościu. Szczegółową relację z wydarzenia zamieściło „Życie Zamościa”.

link:  https://zyciezamoscia.pl/informacje/rondo-im-rozy-i-jana-zamoyskich-uroczyste-otwarcie/?fbclid=IwAR2ceWzEYpl0Fzy4oQ-yo7tkDr-mR2316MMViNEZv8d7n7OXv0ojSCR2YaU