Rondo im. Róży i Jana Zamoyskich

Koleżanki i koledzy, w dniu 24 czerwca 2023 roku o godz. 12,00 (sobota) nastąpi uroczyste otwarcie ronda im. Róży i Jana Zamoyskich przy zbiegu ulic: Sadowa, Piłsudskiego, Peowiaków.
W imieniu Zarządu Koła proszę o obecność. Prosimy przewodników o założenie czerwonych koszulek ze znakiem przewodnickim. Po otwarciu ronda przewidziane jest przejście do katedry, złożenie kwiatów w kryptach katedralnych naszym patronom, następnie proponujemy dalszy ciąg uroczystości na Rynku Wielkim w Restauracji pod św. Kazimierzem.

W imieniu Zarządu Koła

z turystycznym pozdrowieniem Maria