Szkolenie.

W niedzielę, 26 marca 2023 r. kol. Robert Kowalski będzie oprowadzał po Starym Mieście w Zamościu.

Temat przewodni: Detal architektoniczny – klasycyzm.

Spotkanie przy siedzibie PTTK o godz. 10:00.