Szkolenie przewodnickie.

Koleżanki i koledzy, zapraszamy na wykład Pawła Komana pod tytułem: „Uwarunkowania prawne Ordynacji Zamojskiej”. Szkolenie odbędzie się w czwartek 9 marca 2023 r. godz. 16:15 w Domku Burgrabiego w dawnym pałacu Zamoyskich.