Zamość w Związku Miast Polskich.

Podczas przedwojennego Międzynarodowego Targu w Poznaniu, który odbył się w dniach od 3 do 10 maja 1925 r., Zamość uczestniczył w wystawie zorganizowanej przez Związek Miast Polskich. W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu zachował się Katalog Wystawy. Miasto zostało w nim opisane (s. 229-248; skany 271-294), poczynając od chwili jego powstania po czasy współczesne. Nie znamy autora tekstu, który zawiera sporo błędów merytorycznych z zakresu historii miasta, przykładowo fakt uczynienia z Joanny Żubrowej zamojskiej mieszczki.  W Katalogu zamieszczono kilka rycin o słabej jakości i spis końcowy, zawierający przypuszczalnie inne zdjęcia miasta, nie zamieszczone w Katalogu.: 1) Ratusz; 2) 7-kl. szkoła im. A. Mickiewicza; 3) 7-kl. szkoła im. W. Łukasińskiego; 4) 4-kl. szkoła na przedmieściu „Majdan”; 5) Stara Elektrownia miejska o sile 275 KVA; 6) Kotłownia w starej  Elektrowni; 7) Tablica rozdzielcza (zdjęcie); 8) Tablica rozdzielcza (zdjęcie); 9) Statystyka produkcji prądu w starej Elektrowni; 10) Nowa Elektrownia  o sile 1050 KVA, w budowie; 11) Montowanie kotła systemu Garbe o powierzchni ogrzewalnej 160 m kw. w nowej Elektrowni; 12) Łaźnia miejska w budowie; 13) Straż ogniowa; 14) Park miejski w budowie; 15) Rzeźnia miejska; 16) Jatki; 17) Kramy i jatki na przedmieściu „Nowa Osada”. Poniżej zamieszczamy tekst ujęty katalogiem, jako przedwojenną ciekawostkę dotyczącą historii miasta. Uważny czytelnik dostrzeże także kilka faktów mniej znanych, bądź nieznanych dotychczas.
Związek Miast Polskich (ZMP) to jedna z najstarszych organizacji samorządowych. Swoją tradycją sięga czasów II Rzeczypospolitej. Posiada bogate tradycje międzywojenne. W tym czasie (1917-1939) aktywnie działał w zakresie promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Związek prowadził szeroko zakrojoną działalność wydawniczą i szkoleniową. Miasta w ramach tej organizacji prowadziły wymianę doświadczeń, współpracując także z zagranicą. Współcześnie Związek wznowił swoją działalność w 1990 r. i skupia ponad 350 miast polskich.

 

opracowanie: Ewa Lisiecka
źródło:
  1. Cyfrowa Biblioteka Wielkopolska. Katalog Wystawy Związku Miast Polskich. wydanie Poznań. 1925.