Kontynuacja szkoleń.

Koleżanki i Koledzy w niedzielę 12 lutego odbędzie się kolejne spotkanie z kol. Robertem Kowalskim, który tym razem opowie o „Barokowym detalu architektonicznym”. Spotkanie godz. 10,00 przy Oddziale PTTK, członkowie Koła 5 zł, pozostali 15 zł. Fundusze przekazywane są na działalność statutową PTTK.

W Tłusty Czwartek – 16 lutego – zapraszamy do pałacu Zamoyskich – domek Burgrabiego (pomieszczenie przewodnickie) o godz. 16,00 na spotkanie z pączkami i faworkami wg. uznania. Dobrze byłoby, aby przyniesione pączki i faworki były takie jak opisał je ks. Jędrzej Kitowicz w „Opisie obyczajów”:

„[…]staroświecki pączek mógł podsinić oko, a dziś pączek jest tak pulchny, tak lekki, że ścisnąwszy go w ręku znowu się rozciąga i pęcznieje, jak gąbka do swojej objętości, a wiatr zdmuchnąłby go z półmiska”.

Z turystycznym pozdrowieniem

Prezes Koła – Maria Rzeźniak