Relacja ze spotkania przewodników.

Dnia 28 stycznia 2023 r., w Nowej Bramie Lubelskiej „Wspomnienie PRLu” odbyło się spotkanie świąteczno opłatkowe Koła Przewodników Terenowych PTTK/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: prezydent Eugeniusz Cybulski z żoną, prezydent Marcin Zamoyski, ks. kapelan Błażej Górski (honorowi przewodnicy), Katarzyna Figura z Biura Promocji Miasta, reprezentująca Urząd Miasta Zamość. Podczas uroczystości podsumowano ważniejsze wydarzenia przewodnickie. W minionym roku zorganizowano:
– 15 szkoleń tematycznych, w tym 7 wyjazdów terenowych we współpracy z Lubelskim Samorządem Przewodnickim reprezentowanym przez kol. Marię Puźniak.
– Na stronie przewodnicyzamosc.pl ukazało się 51 artykułów i opracowań z historii Zamościa i regionu, autorstwa: Zbyszka Stankiewicza ( 18 artykułów), dr Bogumiły Sawy, Ewy Lisieckiej, Ewy Dąbskiej, Magdy Misztal, Marii Rzeźniak, Tomasza Bulewicza, Piotra Flora.
– Przewodnicy współpracowali przy organizacji odsłonięcia tablicy w Alei Sław w Zamościu poświęconej patronom Koła: Róży i Jana Zamoyskich.

– Przewodnicy z Koła czynnie włączyli się w nagranie filmu poświęconego budynkowi dawnego Pałacu Zamoyskich w Zamościu, w reżyserii Piotra Bojanowskiego. Film powstał dzięki Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego pani Bożenie Krupie. Film https://youtu.be/mojYz-UDZIs
– W 102 rocznicę miało miejsce odsłonięcie pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. W pracach „Stowarzyszenia Bitwy pod Komarowem”, razem z głównym inicjatorem budowy pomnika, uczestniczyli czynnie także nasi koledzy ks. Błażej Górki, kapelan przewodników Koła i ułanów oraz kol. Robert Kowalski, pełniący funkcję skarbnika Stowarzyszenia. Koło Przewodników Terenowych PTTK/O Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich włączyło się w promocję idei budowy, a także wsparło tę inicjatywę finansowo.

– W dniach 25-26 września 2021 roku zorganizowaliśmy Jubileusz 60. lecia Koła. Tematem przewodnim była konferencja poświęcona rewitalizacji Kościoła Franciszkanów w Zamościu oraz wyjazd szkoleniowy na Ziemię Komarowską, poprowadzony przez kol. Roberta Kowalskiego. Wydano również dzięki kol. Zbyszkowi Piertynko  okolicznościową odznakę jubileuszową, ze sprzedaży której dochód przeznaczono na odbudowę Kościoła Franciszkanów.

– We wrześniu odbyły się wybory PTTK/O Zamość, Prezesem Oddziału została Agnieszka Linek, której gratulujemy i życzymy siły i mądrości w sprawowaniu tej funkcji.
Odczytany wiersz autorstwa Eugeniusza Cybulskiego dopełnił podniosły i uroczysty nastrój spotkania opłatkowego, tak wyczekiwanego po przerwie spowodowanej pandemią.
„Dziękuję naturze”
Dziękuję ci bardzo mój świecie kochany,
Za czas, co dla mnie jest obiecany.
Za moją cząstkę w czasu bezmiarze,
Za słodycz życia, co czas mi okaże…
Dziękuję za ranki w objęciach słońca,
Za noce w dzieciństwie przespane do końca
I za dni życia w słonecznym blasku,
Za ranne zorze świecące o brzasku.
Dziękuję za wszystko co hojnie dostałem.
I za to co było już z moim udziałem.
Za mych rodziców – kochałem Ich szczerze
Bo czułe dzieciństwo mi dali w ofierze.
Dziękuję za cudne dni mojej młodości.
Za radość życia i brak samotności.
Za czułość ojca co mnie otaczała
I za miłość matki, co z mlekiem mi dała…
Dziękuję za wszystkie dni radosne,
Za pory roku, szczególnie za wiosnę.
Za to, że czas mi szczęśliwie ucieka
I za to, że dałeś mi postać człowieka.
Dziękuję również za rzadkie dni smutne,
Za chwilę szczęścia, a nie okrutne.
Za to, że słońce tak jasno świeci,
I że mam charakter, a nie splot rupieci.
Dziękuję za z nieba wyssane mądrości
Za moje pasje, a czasem słabości.
Dziękuję za bujną mą wyobraźnię,
Z którą przez życie przechodzić mi raźniej.
Oraz za życie w przeszłości mi dane,
A jest przeżyte, a nie zmarnowane….
Dziękuję za żonę, co zawsze mi sprzyja
A nasze małżeństwo miłością owija.
Dziękuję za synów, bo jestem z nich dumny,
Za upór w życiu, lecz zawsze rozumny.
Za klejnot wielki w osobie mej wnuczki,
Co ze mną robi zabawne sztuczki …
Dziękuję za wszystko, co dotąd przeżyłem,
Za cząstkę świata co zobaczyłem.
Dziękuję za miłość, co wciąż mnie oplata
I za radość życia w następne lata…
(Eugeniusz Cybulski, Zamość, dnia 6 stycznia 2003 r.)
relacja: Maria Rzeźniak
zdjęcia: Zbyszek Pietrynko