Kamienna płyta w Łabuniach,

Aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra.
[Cudze winy mamy na oku,
własne za plecami]
Na cmentarzu przykościelnym kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej i świętego Dominika w Łabuniach znajduje się kamienne płyta fundacyjna wykonana z kamienia józefowskiego. Przypuszczalnie wykuta w kamieniołomach w Józefowie Biłgorajskim przez tamtejszych kamieniarzy. Świadczyć może o tym niestaranne jej wykonanie wręcz „toporny” wygląd. W ten sposób fundator zaoszczędził na kosztach wykonania, które byłyby znacznie wyższe gdyby zlecił to jakiemuś sprowadzonemu rzeźbiarzowi. Nie musiała posiadać wysokich walorów artystycznych, bo była przeznaczona dla lokalnej społeczności o niezbyt wyrobionym „smaku artystycznym”. Miała przypominać wszystkim biegłym w piśmie (łacińskim) imię fundatora oraz o jego dokonaniach.

 

Płyta ma kształt wydłużonego trapezu, o ściętych łukowato górnych narożach, umieszczona na niej inskrypcja jest otoczona cienką prostą opaską. Posiada wymiary: długość 2 łokcie (około 1,1 m), szerszy bok 1 łokieć (około 0,55 m), węższy bok 1 stopa i 1 sztych (około 0,48 m), grubość 1 łokieć i 1 ćwierć (około 0,75 m). 1 Jej kształt świadczy o tym, że pierwotnie musiała być umieszczona w szczytowym zworniku (kluczu), jakiegoś portalu. 2 Strona wewnętrzna jest nie obrobiona, ponieważ została odkuta (usunięta) z miejsca gdzie się pierwotnie znajdowała, razem z częścią zwornika. Przy okazji została zniszczona dolna krawędź z opaską.

Trzeba zastanowić się w jakim celu została wykonana, każdy człowiek stara się upamiętnić swoją osobę, dąży do zachowania po sobie wiecznego wspomnienia. Mając świadomość, że z upływem czasu ludzie tracą pamięć o nim. Powoduje to powstawanie swojego rodzaju „dokumentacji” wykonywanej różnymi formami wyrazu. Specyficznym wyrazem były różnego rodzaju fundacje kościelne, które miały służyć nie tylko przezwyciężeniu zapomnienia, ale również zaowocować po śmierci. W okresie sarmatyzmu wyobrażano sobie, że „niebo” jest odzwierciedleniem stosunków „ziemskich”, z całą hierarchią i podziałami społecznymi. Przez co fundator czy darczyńca dla instytucji kościelnych, zapewniał sobie pewność dostania się do „nieba” i lepsze warunki przebywania w nim.
Do tego typu „dokumentacji” można zaliczyć i tę tablicę fundacyjną, bo jest to typowa tablica fundacyjna, wykonana na zlecenie Jana Jakuba Zamoyskiego. 3 Zmarł, wkrótce po jej wykonaniu w 1790 roku, jako sarmata miał w pamięci: Memento Mori.

Sama inskrypcja łacińska na tablicy została wykuta niestaranie, przypuszczalnie przez analfabetę nie znającego łaciny. Mając gotowy szablon każdy kamieniarz, nawet analfabeta jest w stanie wykuć inskrypcję w różnych językach. Świadczy o tym nierówne rozłożenie słów i ich skróty. Inskrypcja podzielona jest opaską na dwie sfery. Górną „Niebiańską” z akronimem o zaletach boskich oraz „Ziemską” z informacją o najważniejszych władcach ziemskich, również lokalnych.
Inskrypcja w języku łacińskim:
D O M [Deo Optimo Maximo] 4
_________________________________             
fot. Ewa Lisiecka
Anno Domini 1789
Sedente in Cath [Cathedra]
Patri Pio VI [Pio to synonim Pius]
Regnami Ag.. [Ago]
Imper Romi [Imperator Romanorum]
Iosepho II
Excelmo Joan [Joani]
Comes in Zam [Zamosc]
ne Zamo.. [Zamoyski]
[Podolian] …. de palat..[palatinus]
.no [uno] et Fund.. [Funded]
.ie [aie] Co.. [Complex]
de pol.. [pollicitatio]
….. [pro Deus]
Tłumaczenie powyższej inskrypcji.
Bogu Najlepszemu Największemu
_____________________________________
W Roku Pańskim 1789
Za posiedzenia na katedrze 5 [pontyfikatu]
Ojca Piusa VI [papieża]
Za panowania Cesarza Rzymskiego
Józefa II
Jaśniewielmożny Jan
Hrabia na Zamościu
Zamoyski
Wojewoda Podolski
Ufundował
Za złożonym
Przyrzeczeniem
Bogu
Tablica w Łabuniach nie znalazła się przypadkowo, kiedyś była zamontowana w kluczu nad głównym wejściem do kościoła w Łabuniach. Przypuszczalnie poniżej tej tablicy we fryzie portalu było jej dopełnienie, nie zachowane do dzisiaj. Jakie fundacje kościelne miała upamiętniać; w latach 80 XVIII wieku Jan Jakub przed swoją śmiercią uporządkował otoczenie łabuńskiej świątyni oraz przypuszczalnie wyremontował świątynię. Cmentarz kościelny został otoczony z trzech stron murem z ozdobną narożną bramą i furtką na osi muru od strony zachodniej. Od ulicy ogrodzenie składało się z murowanych kwadratowych filarów połączonych podmurówką, pomiędzy nimi były przęsła z prętów metalowych. Na osi tej części ogrodzenia znajdowała się główna ozdobna brama. Na jej fryzie była łacińska inskrypcja (obecnie nie istnieje): Domini Deo Nostro 6 [Do Pana Boga Naszego] oraz w tympanonie okrągły medalion z herbem Jelita. W obu narożach muru od strony zachodniej wymurowano dwie kaplice (na planie z 1853 roku wymieniane jako składy) oraz dzwonnicę posadowioną okrakiem na murze od strony południowej.

fot. Ewa Lisiecka
Dzwonnica została ukończona jako ostatnia w 1789 roku, i to ta data przesądza o tym, jaki rok jest na tablicy. Tablica musiała być umieszczona już po zakończeniu całości prac. Na planie z 1853 roku elewacja jest przedstawiona w stylu klasycystycznym.

W pierwszej połowie XIX wieku do głównej elewacji kościoła została domurowana kruchta (przedsionek). Przebudowano dotychczasowe główne wejścia, które stało się wewnętrznym, wtedy usunięto tablicę. Był to już zabór rosyjski, więc nie musiano schlebiać cesarzom austriackim. Być może początkowo posłużyła za ławkę przy kościele, musiała do czegoś być przydatna ponieważ nie została zniszczona. Nad nowym wejściem do kruchty, w kluczu została umieszczona inskrypcja łacińska (obecnie nie istnieje): Dominus Deus 7 [Pan Bóg] oraz data, bardzo słabo czytelna na planie – być może 9 S. 180? [9 sierpień 180?]. Może dotyczyć daty budowy przedsionka i przebudowy dzwonnicy.
Stankiewicz Zbigniew
zdjęcia i plany: archiwum autora
1 Wymiary według systemu miar staropolskich wprowadzonych w 1764 r.
2 Kowalski R. Unikatowa XVIII-wieczna płyta z placu przy kościele parafialnym w Łabuniach. Przyczynki do poznania dziejów miejscowości Gminy Łabunie – Tajemniczy kamień z Łabuń. | (przewodnicyzamosc.pl)
3 Już w tym czasie nie ordynat, którym był w latach 1767-1777
4 Akronim umieszczany na nagrobkach i kościołach chrześcijańskich
5 Katedra z greckiego znaczy krzesło, siedzenie, tak nazywano tron papieski
6 Plan kościoła rzymsko-katolickiego w Łabuniach sporządzony 1/13 maja 1853 roku przez budowniczego powiatu hrubieszowskiego W. Konkowskiego
7 Plan kościoła………