Nabór na szkolenie w Sanoku.

Szkolenie dla kandydatów na Instruktorów Przewodnictwa PTTK

Sanok
18-22 stycznia 2023 r.

W programie m.in.:

  • przedstawienie prezentacji multimedialnych przez uczestników,
  • przewodnictwo turystyczne w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
  • zasady organizowania kursów przewodnickich,
  • metodyka prowadzenia wycieczek,
  • kultura słowa w przekazie przewodnickim,
  • podstawy prawne działania przewodników turystycznych,
  • pierwsza pomoc przedmedyczna.

Zakwaterowanie w hotelu Bona*** w Sanoku (ul. Białogórska 47).

Wypełnioną ankietę wraz z rekomendacją jednostki delegującej należy przesłać do 21 grudnia 2022 r. Szkolenie odbędzie się przy minimum 30 zgłoszeniach.

Organizatorzy:

  • Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK,
  • Oddział PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku,
  • Koło Przewodników PTTK w Sanoku.

Do pobrania:
ogłoszenie ( 457KB)
program kursu ( 307KB)
tematy do przygotowania ( 118KB)
Ankieta kandydata ( 48KB)
Ankieta kandydata ( 591KB)
Ramowy program szkolenia ( 186KB)