Szkolenia w listopadzie.

Koleżanki i koledzy zapraszam:

5 listopada (sobota) godz. 12,00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie przygotowanej przez dr. Jacka Feduszka pt: „ Monarchowie, prezydenci, premierzy – wizyty głów koronowanych i oficjalnych gości w Zamościu od XVII do XX wieku”, Muzeum Zamojskie

6 listopada (niedziela) godz. 14,00 spotykamy się przy bramie cmentarza parafialnego przy ul. Peowiaków.

25 listopada (piątek) 2022 r. o godz. 10,00 rozpocznie się konferencja naukowa i otwarcie wystawy pt. „Dzieci – najmłodsze ofiary wojny. W 80. Rocznicę wysiedleń ludności Zamojszczyzny”. Konferencja i otwarcie wystawy odbędzie się w Muzeum Fortyfikacji i Oręża Arsenał. Szczegółowy program przedstawię wkrótce.

Informację o terminie mszy św. w intencji zmarłych przewodników i działaczy turystycznych prześlę w późniejszym czasie.

Z turystycznym pozdrowieniem Maria