Zaproszenie do Lublina.

Jubileusz 70-lecia Koła Przewodników PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski  im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, Koło Przewodników Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Stanisława Pajdowskiego i Samorząd Przewodników Turystycznych Województwa Lubelskiego są organizatorami w dniu 16 października Jubileuszowej Sesji z okazji 70-lecia przewodnictwa turystycznego PTTK w Lublinie i województwie lubelskim pt. „Prekursorzy krajoznawstwa lubelskiego. Historia przewodnictwa PTTK w Lublinie i regionie w latach 1952-2022”.
Honorowy Patronat nad Jubileuszową Sesją objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski  i  Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

 Program Sesji

15 października 2022

godz. 10.00 – 13.00 – Spacer dla mieszkańców Lublina:
Szlakiem Wincentego Pola – w 215. rocznicę urodzin i 150. rocznicę śmierci poety – poprowadzą społecznie przewodnicy PTTK.
Miejsce spotkania: Plac Po Farze na Starym Mieście.

16 października 2022

godz. 13.30 – 14.30 – Spacer dla uczestników Sesji:
Szlakiem Wincentego Pola.
Miejsce spotkania: Plac Po Farze na Starym Mieście.

godz. 15.00 – 18.00 – Sesja w sali Trybunału Koronnego, Rynek 1:

Powitanie gości

Maria Wiśnioch-Filo, Koło Przewodników PTTK w Lublinie:  
Historia przewodnictwa turystycznego PTTK w Lublinie i regionie  w latach 1952 – 2022.

Wręczenie wyróżnień i odznaczeń przewodnikom PTTK

Wiktor Kowalczyk, Muzeum Dworek Wincentego Pola, Filia Muzeum Literackiego, Oddziału Muzeum Narodowego w Lublinie: Wincenty Pol jako krajoznawca.

Spektakl pt. Pieśni Wincentego Pola przygotowany przez aktorów Amatorskiego Teatru Towarzyskiego działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Węglin Północny” w Lublinie.

Projekt znaczka jubileuszowego: Zdzisław Rydz
Wykonawca: POLMET Częstochowa

https://www.przewodnicy.lublin.pttk.pl/index.php/aktualnosci/787-jubileusz-70-lecia-kola-przewodnikow-pttk?fbclid=IwAR22NzkwJlTUfU12xMfFzra2YJ3d8Z8Tv3dDbtIQQDRR4L1dpNEDKM17b1s