Teleskopy Twierdzy Zamojskiej.

Niezwykle ciekawe i żartobliwe opowiadanie z okresu wojen napoleońskich, związane epizodycznie z rosyjskim oblężeniem Zamościa w 1813 r., zamieściło w 1854 r. czasopismo lwowskie. (1) Autor pozostaje anonimowy, podpisując pseudonimem „Dąbrowszczyk” dwuczęściową relację z wydarzeń, znanych sobie z autopsji. Bohaterowie opowieści to osoby historyczne: generał Rath, d-ca wojsk oblężniczych Zamościa, Wacław (Emir) Rzewuski, właściciel majątku w Opolu Lubelskim (2), rządca dworu w Opolu Lub. – pan Michał P. i 80-l. burgrabia pałacowy, szlachcic polski, niejaki p. Franciszek, dawny sługa Rzewuskich. Wsią wymienioną w opowiadaniu wydaje się być Sitaniec, otoczony wzgórkami pośród rozlewisk i mokradeł, z których można było prowadzić obserwacje Twierdzy Zamojskiej.  Opowiadanie nosi tajemniczy tytuł: Teleskopy.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

opracowanie: Ewa Lisiecka
źródła:
  1. NOWINY [T.3] Nr 155  z 28 grudnia 1854 i Nr 156 z 30 grudnia 1854. wyd. Lwów. CBJ.
  2. https://zamkomania.pl/opolelub.php