Nekrologii Pań Zamoyskich.

artykuł w przygotowaniu

_________________________________________________________________________________________________________

Rozalia (Róża) z Potockich Zamoyska (1802-1862), żona Andrzeja Zamoyskiego (1800-1874). Córka Antoniego i Róży Potockich. Zmarła w Warszawie. Andrzejowi Zamoyskiemu nie pozwolono na powrót do kraju z zesłania w ramach represji po powstaniu listopadowym, by pochować żonę. Mszę za duszę zmarłej odprawiono w Paryżu 5.11.1862 r. w kościele Assomption.

 

Mowa pogrzebowa na cześć Róży z Potockich Zamoyskiej (16.06.1803-27.10.1862) – Andrzejowej Zamoyskiej – wygłoszona w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de Assomption) dn. 5.11.1862 r.,  przez ks. Aleksandra Jełowieckiego.
https://polona.pl/item/mowa-pogrzebowa-na-czesc-rozy-z-potockich-andrzejowej-zamoyskiej-16-czerwca-1803-27,MzU4MjEwMzk/26/#info:metadata

_________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

Hrabina Elfryda z Tyzenhauzów (Tiesenhausen) Zamoyska – zmarła  w Warszawie 26.02.1873 r. Urodzona na Białorusi 25.kwietnia 1825 r., córka hr. Adolfa Rudolfa Tyzenhauz h. Bawół i Genowefy Tyzenhauz. Była żoną hr. Augusta Zamoyskiego (1824-1889), syna Stanisława Kostki Zamoyskiego.

_________________________________________________________________________________________________________

Józefa (z Walickich h. Łada) Zamoyska (1808-1880). Primo voto hr. Rzewuska. Żona Zdzisława Zamoyskiego (1810-1855), syna Stanisława Kostki Zamoyskiego. Ślub wzięli w roku 1834 r. Urodzona 16 sierpnia 1808 r. – zmarła 20 maja 1880 r.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Anna z hr. Mycielskich Zamoyska  (1818-1859), żona Jana Zamoyskiego. Zmarła 14 grudnia 1859 r. w Auteuil pod Paryżem. Była córką hrabiostwa: Kunegundy ze Zbijewskich i Franciszka Mycielskich. Z Janem Zamoyskim poznali sie w marcu lub kwietniu 1842 r., ślub wzięli w Gostyniu 4 lipca tegoż roku. Byli małżeństwem przez 17 lat. Mieli troje dzieci: Jadwigę (1844-1895) późniejszą Ludwikową Wodzicką; Konstantego – przyszłego ordynata kozłowieckiego (1846-1923) i Jana (1849-1923). Anna nie lubiła Kozłówki, więc zamieszkali w Warszawie. Potem Jan Zamoyski kupił dom we Francji, w części miasta zwanej Villa Montmorency. Anna zmarła na gruźlicę. Została pochowana w Zamościu, w krypcie kolegiaty zamojskiej.

___________________________________________________________________________________________________________

Elżbieta z Zamoyskich Brzozowska, córka Zofii z Czartoryskich i Stanisława Kostki Zamoyskiego. Zmarła w wieku lat 39 5 sierpnia 1857 r. (7) w miejscowości Sokołówka na Podolu.

__________________________________________________________________________________________________________

Maria z hr. Zamoyskich Potulicka zmarła w Londynie 14.04.1861 r. Nabożeństwo żałobne odbyło się w kościele de l’Assomption w Paryżu.

________________________________________________________________________________________________________

 

opracowanie: Ewa Lisiecka
źródło:
  1. Zbiory Zamoyskich z Kozłówki. https://cyfrowe.muzeumzamoyskich.pl/dlibra/publication/666/edition/666/content
  2. Zbiory Zamoyskich z Kozłówki. https://cyfrowe.muzeumzamoyskich.pl/dlibra/publication/665/edition/665/content   
  3. Zbiory Zamoyskich z Kozłówki. https://cyfrowe.muzeumzamoyskich.pl/dlibra/publication/581/edition/581/content
  4. https://cyfrowe.muzeumzamoyskich.pl/dlibra/publication/717/edition/717/content
  5.  Zbiory archiwalne Cyfrowej Biblioteki Jagiellońskiej.
  6. https://cyfrowe.muzeumzamoyskich.pl/dlibra/publication/457/edition/457/content
  7. Wiadomości polskie. Nr 36/1857. Paryż. – C.B.J.