Zamoyscy w prasie. cz. 5.

Tygodnik Ilustrowany LECH. Nr 6 z 9 lutego 1878 r. wyd. Poznań. – udostępnia C.B.J.

______________________________________________________________________________________________________________

Pismo dla dzieci „Szkółka Niedzielna” – R.8 Nr 45 z 3 listopada 1844 Leszno. – udostępnia C.B.J.

____________________________________________________________________________________________________________

Macierz Polska: Tygodnik powieściowo-ilustrowany dla dzieci i młodzieży. Nr 27 z 7.04.1907. wyd. Chicago. Cyfr. Biblioteka w Radomiu.

________________________________________________________________________________________________________

Świat Nr 33/1912. z 17 sierpnia. Artykuł Jana Czempińskiego „Zamojszczyzna”. źródło: Cyfrowa Biblioteka KUL.

pomyłka w podpisie – widok na Akademię Zamojską, a nie na pałac Zamoyskich.

https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/56357/edition/49068/content

_________________________________________________________________________________________________________

Świat. Nr 17/1906 z 28 kwietnia. Anons dotyczący ślubu Maurycego Zamoyskiego i księżnej Sapieżanki.

_______________________________________________________________________________________________________

Majer Bałaban – „Ruś – czasopismo poświęcone dziejom i kulturze Ukrainy, Podola, Wołynia, Rusi czerwonej” – C.B.J. – wyd. Lwów 1911 r.