Zamość w prasie przedwojennej. cz. 3.

Gazeta Kościelna: pismo poświęcone sprawom kościelnym: organ Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów. Nr 31/1917 – z dnia 3.08.1917. – udostępnia Cyfrowa Biblioteka Jagiellońska. Artykuł p.t. „Ulica Ormiańska”

fot. H. Poddębski. Kamienica Wilczkowska.

____________________________________________________________________________________________________________

„Samochód” – tygodnik ilustrowany Nr 11.1929/wyd. Poznań. – art. Zdzisława Marynowskiego „Sobiepańskie miasteczko” – udostępnia CBJ.

___________________________________________________________________________________________________________

„Słowo Zamojskie” – nr 3/1930; Nr 4/1929; Nr 2/1929 (Jagienka – to pseudonim Wandy Jagienki Śliwiny);Nr 1/1929; Nr 2/1930; Nr 19 i 22/1930.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Ziemia: ilustrowany miesięcznik krajoznawczy Nr 7/1939. wydanie z lipca Warszawa. Artykuł Izydora Woźniakowskiego. Wędrówki po Polsce i po sąsiedzkim Pograniczu. źródło  – WBP – Kielece.

____________________________________________________________________________________________________________

Ziemia Nr 19/1928 data wydania 1.10.1928 r. Warszawa – źródło: WBP – Kielce (Zamość tylko na okładce, ze zdjęciem Poddębskiego).

 

___________________________________________________________________________________________________________

Ziemia. R. 3. Nr 26. artykuł Kazimierza Ruskiego.

______________________________________________________________________________________________________________

Płomyk: tygodnik dla dzieci i młodzieży. R. 20. Nr 12. 1935. Warszawa.

___________________________________________________________________________________________________________

Tygodnik Powszechny. Nr 21. 1882. wyd. Warszawa z 21.05.1882. – źródło: Cyfrowa Biblioteka w Radomiu.

__________________________________________________________________________________________________________

„Świat Szkolny” – miesięcznik wydawany staraniem samopomocy Męskich Szkół Średnich w Częstochowie. Nr 2/1928 r. – CBJ.

___________________________________________________________________________________________________________

ŚWIAT – Nr 45 z 10 listopada 1934 r. – artykuł St. Zamecznik. Odkrywam Zamość. Wakacje rysownika. żródło: Cyfrowa Biblioteka KUL.

https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/68468/edition/64216/content

 

________________________________________________________________________________________________________

Świat – Nr 29/1909 z 17 lipca. artykuł Stanisława Dzikowskiego. Pod grozą czwartego rozbioru. W artykule sporo zdjęć Zamościa autorstwa Strzyżowskiego. źródło: Cyfr. Bibli. KUL.

 

https://dlibra.kul.pl/dlibra/publication/44146/edition/41462/content

________________________________________________________________________________________________________

 

opracowanie: Ewa Lisiecka