Odsłonięcie odrestaurowanej i zrekonstruowanej rzeźby Świętego Michała Archanioła w Zamościu.

„Tubym ia sobie życzył

zwabić z Nieba Michała Archanioła,

który nie oczekując dnia sądnego

zatrąbił w Zamościu.”

 

W dniu dzisiejszym, 28 maja 2022 r. w Zamościu miało miejsce ważne wydarzenie, nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów. Zamojscy przewodnicy uczestniczyli w tym wydarzeniu. W pobliżu Bramy Szczebrzeskiej umieszczono odrestaurowaną, rokokową kamienną rzeźbę św. Michała Archanioła. Wykonana została około 1770 roku przez Jana i Jakuba Maucherów. Wraz z rokokowymi wazonami, attyką i figurą świętego Floriana zdobiła bramę aż do jej przebudowy klasycystycznej w latach 1821-25. Wówczas to, rzeźba Michała Archanioła została zdjęta z bramy i przeniesiona na prywatną posesję przy ul. Ogrodowej. Obecnie, rzeźba odnowiona przez zamojskiego konserwatora zabytków, pana Łukasza Bulewicza, będzie przypominać o latach świetności miasta i okazałej niegdyś bramie prowadzącej do „państwa zamojskiego”.

tekst i zdjęcie: Joanna Budzyńska
zdjęcia przewodników i autora konserwacji rzeźby: Zbigniew Pietrynko

 

Zdjęcia archiwalne (2014) autorstwa Jacka Herca.

Przy okazji zachęcamy przewodników do przypomnienia sobie wiedzy na temat 250 letniej historii rzeźby w przestrzeni miasta:
  1. Jerzy Kowalczyk. Zamość. Przewodnik. Warszawa 1977. s. 59.
  2. Bogumiła Sawa. Noce i dnie Zamościa XVI-XX w. Tom I. Zamość 2018. ss. 239-245;  ZKK Nr 3 (112), 2012.
  3. Ewa Lorentz. Jak mularz Służewski ocalił świętego Michała Archanioła, ZKK Nr 2 (99), 2009, s. 30.
  4. Andrzej Kędziora. Zamościopedia. Zamościopedia – FIGURA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA (zamosciopedia.pl)