Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość.

Koleżanki i Koledzy, zgodnie z zarządzeniem Zarządu PTTK O/Zamość obowiązani jesteśmy do zorganizowania zebrania sprawozdawczo wyborczego w terminie do 15 czerwca. Zarząd Koła PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich podjął decyzję, że Zebranie odbędzie się 6 czerwca 2022 roku o godz. 16:30 (17:00 w drugim terminie) w siedzibie Koła (dawny Pałac Zamoyskich wejście B1). W zebraniu sprawozdawczo wyborczym mogą brać udział członkowie PTTK O/Zamość z opłaconą składką i członkowie Koła. Wiemy, że czas jest wycieczkowy, ale prosimy o to, aby ten termin zarezerwować. Prosimy również o wzajemne informowanie się, ponieważ z doświadczenia wiemy, że nie wszyscy odbierają pocztę lub śledzą strony internetowe.

Poniżej umieszczamy informację przesłaną z Zarządu Oddziału.
W imieniu Zarządu Koła PTTK im. Róży i Jana Zamoyskich  z turystycznym pozdrowieniem Maria
———————————————————————————————————————–

„W związku z Uchwałą ZG PTTK rozpoczynamy kampanię sprawozdawczo- wyborcą w naszym Oddziale.
Prosimy Zarządy Kół i Klubu o ustalenie terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych i poinformowanie Zarząd Oddziału.
Zebrania powinny się odbyć do dnia 15 czerwca 2022 r.
Jednocześnie informujemy, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie z aktualnie opłaconą składką członkowską. Osoby kandydujące do Władz muszą wypełnić ankietę zatwierdzoną przez Zarząd Główny PTTK.
Termin 36 Zjazdu Oddziału zostanie ustalony na najbliższym zebraniu Zarządu Oddziału.
Dokumenty dotyczące kampanii sprawozdawczo-wyborczej zostaną przekazane po ustaleniu terminu zebrań.

Zarząd Oddziału PTTK w Zamościu”

__________________________________________________________________________________________________________

Koleżanki i koledzy zapraszam do udziału w XIV Zamojskiej Nocy Muzeów 14/15 maja 2022 r. Hasło tegorocznej Zamojskiej Nocy Muzeów: 30 lat Zamościa na Liście UNESCO. Szczegóły w załącznikach i na stronach internetowych. Chętnych do oprowadzania proszę o potwierdzenie sms tel. 606 366 270.

W sobotę 21 maja 2022 r. ks. kapelan Błażej Górki tradycyjnie zaprasza do Zwierzyńca na odpust ku czci św. Jana Nepomucena. Szczegóły na stronie internetowej parafii już wkrótce. Zachęcam przewodników i sympatyków do udziału w uroczystościach w strojach historycznych lub stroju przewodnickim.
Z turystycznym pozdrowieniem Maria

_________________________________________________________________________________________________________