Koleje Półwyspu Bałkańskiego.

Scenariusz wycieczki

Koleje Półwyspu Bałkańskiego”

Uczestnicy: pasjonaci kolei, studenci filologii południowosłowiańskich, słuchacze Centrum Kultury Słowiańskiej, diaspora bałkańska

  1. Cel zajęć:

– zapoznanie osób zainteresowanych Bałkanami z eksponatami Stacji Muzeum

– przedstawienie materiałów bibliotecznych o kolejach bałkańskich dostępnych w Bibliotece Stacji Muzeum (w języku polskim i serbskim/chorwackim)

– zwiększenie zainteresowania czytelnictwem

– przyciągniecie nowych czytelników do Biblioteki Stacji Muzeum

  1. Miejsce zajęć:

– sale wystawowe Stacji Muzeum oraz Skansen

– Czytelnia Biblioteki

– zapisy drogą telefoniczną lub internetową

– preferowana liczba osób do 25

  1. Termin spotkań: spotkanie planowane na czerwiec, przed jednym z najważniejszych serbskich świąt tj. Vidovdanem (Dzień Świętego Vita, 28 czerwiec)

  1. PLANOWANIE :

Główny CEL warsztatu:

– Integracja miłośników kolei bałkańskich, a także diaspory

– Zapoznanie uczestników z materiałami bibliotecznymi dot. bałkańskich kolei w zbiorach Stacji Muzeum (książki w języku serbskim i chorwackim)

Cele szczegółowe warsztatu:

– Wymiana poglądów dot. kolei Półwyspu Bałkańskiego

– Wzbogacenie wiedzy przewodnickiej (dyskusja z miłośnikami kolei, przewodnikami turystycznymi, fotografami, podróżnikami)

Działania przed spotkaniem:

– Umieszczenie informacji o spotkaniu na stronie internetowej Stacji Muzeum, mediach społecznościowych instytucji, minimum miesiąc przed planowaną imprezą (realizacja Dział Promocji)

– Zaproszenie do udziału instytucji promujących historię regionu (Centrum Kultury Słowiańskiej, itp.)

  1. Wstępny schemat zajęć:

  2. WSTĘP – (10 minut)

– przygotowanie bezpłatnych biletów dla uczestników spotkania, rozdawanych w kasie muzeum

– powitanie gości na salach wystawowych

  1. ROZWINIĘCIE – (90 minut)

METODY I MATERIAŁY:

– wycieczka integracyjna po Stacji Muzeum (sale wystawowe i skansen)

– materiały biblioteczne Stacji Muzeum dotyczące bałkańskich kolei

– dyskusja dot. prezentowanego tematu

PRZEBIEG:

– zabawa integracyjna „Pociąg przyjaźni” (uczestnicy piszą na przygotowanych kartkach kilka zdań na swój temat, po czym ustawiają się w rzędzie imitując pociąg, na przodzie stoi pracownik Muzeum, w kolejowej czapce. Przewodnik przedstawia się, pochodzi do drugiej osoby w rzędzie, która do czapki wrzuca kartkę z własnym opisem. Czapka jest przekazywana po kolei i każda osoba w rzędzie czyta krótką informację o poprzedniej)

– przewodnik oprowadza grupę po salach wystawowych i skansenie w języku serbskim, przy najważniejszych eksponatach nawiązując do ich bałkańskich odpowiedników (np. długość linii kolejowych w poszczególnych krajach, słynne pociągi kursujące między nimi, itp.)

– po oprowadzaniu krótka przerwa organizacyjna

– zaproszenie grupy do Biblioteki Stacji Muzeum

– możliwość pobrania papierowych wersji bezpłatnych kolejowych czasopism

– przedstawienie materiałów bibliotecznych Stacji Muzeum takich jak:

– Milan Radivojević, Tito i Żelezničari Jugoslavije (Tito i Kolejarze Jugosławii), Beograd 1987

– Żeleznički Muzej „Jugoslavija” (Kolejowe Muzeum „Jugosławia”), Beograd 1998

– 25 godina samoupravljanja na Jugoslovenskim Železničama (25 lat niezależności Jugosłowiańskich Kolei), Ljubljana 1979

– Połączenia kolejowe Polska Jugosławia 28.05.1978 – 26.05.1979 (Rozkład jazdy)

– Zvonko Ćurak, 150 godina żeljeznice u Osijeku i OBŻ 1870 – 2020 (150 lat kolei w Osijeku i Osjećko – Baronskoj Żupaniji), Osijek 2020

– Zvonko Ćurak, Katalog starih żeljezničkih predmeta: fotografija, dokumenata, alata, i dr (Katalog starych kolejowych przedmiotów, fotografii, dokumentów, narzędzi i innych), Osijek 2021

– dyskusja dot. bałkańskich kolei na podstawie doświadczeń uczestników spotkania (uczestnicy opowiadają o podróżach kolejami po Półwyspie Bałkańskim, wrażeniach, porównują polską kolej do kolei południowych, mówią o książkach i filmach dot. kolei południowosłowiańskich)

  1. ZAKOŃCZENIE – (10 minut)

METODY I MATERIAŁY: muzealna publikacja w języku polskim lub angielskim

PRZEBIEG:

– pytanie dot. bałkańskich kolei lub Stacji Muzeum (pytanie zadane przez pracownika Biblioteki Stacji Muzeum do grupy, wygrywa osoba, która najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi)

– nagroda: muzealna publikacja w języku polskim lub angielskim

– podsumowanie spotkania (propozycja wspólnej wycieczki do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie)

– pożegnanie uczestników

STACJA MUZEUM

u l. Towarowa 3, 00-811 Warszawa

t el. +48 22 620 04 80

sekretariat@stacjamuzeum.pl

www.stacjamuzeum.pl

Autor: Łukasz Hasior, licencja CC BY SA

______________________________________________________________________________________________________