Szkolenie w terenie. Wyjazd Chełm. Izba Regionalna w Wysokim.

Koleżanki i Koledzy spotykamy się 20 lutego 2022 roku o godz. 12:00 w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem.

Istnieje możliwość zorganizowania ogniska.

Z turystycznym pozdrowieniem Maria
______________________________________________________________________________________________________

W piątek, 11 lutego 2022 r. odbędzie się szkolenie terenowe dla przewodników – wyjazd busem na trasie: Zamość-Chełm-Stołpie-Podgórze-Zamość.

Kontakt – kol. Robert Kowalski.

______________________________________________________________________________________________________