Podsumowanie strony internetowej.

W roku 2021 na stronie internetowej zamojskiego Koła Przewodników ukazały się 42 artykuły o różnej tematyce, dotyczące m.in. historii Zamościa i Regionu. Redaktorami artykułów byli: Maria Rzeźniak; Robert Kowalski; Jerzy Kuśnierz; dr Ruth Sargent Noyes; Anna Rudy; Maciej Łopaciński; dr. Ewelina Lilia Polańska; Danuta Pasieczna i Ewa Lisiecka. Dziękujemy serdecznie za współpracę, tym bardziej, że artykuły pisane są na użytek strony nieodpłatnie. Odnośniki do artykułów z ubiegłego roku zamieszczamy poniżej. Dodatkowo zamieszczamy pod linkiem w poz. 42. archiwum artykułów z lat 2014-2020. Z okazji Nowego Roku 2022 życzymy naszym Redaktorom, Przewodnikom, Sympatykom Koła i Czytelnikom przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności.
1. Sprawozdanie z konferencji naukowej i obchodów 60-lecia Koła Przewodników.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/date/2021/12
2. Jacnia na Roztoczu.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/date/2021/11
3. Fortyfikacje Zamościa. Historia rewitalizacji i badań archeologicznych. – http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12497
4. Arianie w Szczebrzeszynie.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12365
5. Tajemniczy kamień z Łabuń.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12399
6. Studenci Akademii Zamojskiej nacji ormiańskiej.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12280
7. Kościół w Łabuniach. http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12262
8. Album studentów Akademii Zamojskiej. – http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12248
9. Memento Homo Mori – Podziemia Franciszkańskie.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12223
10. Jubileusz 60. lecia Koła Przewodników. http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12097
11. Znaczek okolicznościowy 60.lecia Koła Przewodników.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12057
12. Zamojska fontanna Santi Gucciego. – http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/12015
13. Z Płoskiego do Chin i z powrotem.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/date/2021/01
14. Zamojski browar w bastionie.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/11021
15. Kamień z przeszłości.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/11079
16. Poczet Zamojskich Ormian.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10872
17. Cudowne Madonny z Roztocza.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10831
18. Obóz przesiedleńczy w Zamościu.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10860
19. Wzmianki o Ormianach w Zamościu.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10782
20. Kościół ormiański w Zamościu.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10807
21. Księżniczka Franciszka Woroniecka.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10697
22. Żołnierz pięciu chorągwi.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10639
23. Polski Biały Krzyż w Zamościu.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/1060412.
24. Ciekawostki Zamościa – Zegar słoneczny.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10577
25. Architektura bożnic na Zamojszczyźnie.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10429
26. Drewniany kościół w Tomaszowie Lubelskim przed stu laty.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10396
27. Roztoczańskie Muzeum PRL w Zamościu.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10364
28. Jan Zamoyski i jego najbliżsi.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10313
29. Infułatka w Zamościu.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10246
30. Jan Tomasz Zamoyski – Patron Koła Przewodników. http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10195
31. Koło Przewodników 2010-2020.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10095
32. Relikwie Corpisanti św. Feliksa w kościele Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10041
33. Pani Walewska. http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9994
34. Po co wam ta studnia? http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9937
35. Historia obrazu jasnogórskiego.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9882
36. Skarbiec. Muzeum Sakralne Katedry.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9805
37. Zamojski Związek Inwalidów Wojennych cz. II.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9759
38. Zamojski Związek Inwalidów Wojennych cz. I   – http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9730
39. Starodruk Akademii Zamojskiej.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9716
40. Pieczęć zamojskich Franciszkanów.http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/9657
41. Firmy organmistrzowskie reprezentowane w kościołach Lubelszczyzny. http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/955342.
42. Powstaniec styczniowy – http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/11635
43. Podsumowanie strony za lata 2019-2020  i wcześniejszehttp://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/10959