Msza w intencji przewodników.

Koleżanki i koledzy 17 listopada 2021 r. o godz. 17:00 w kościele OO. Franciszkanów zostanie odprawiona msza św. w intencji przewodników i działaczy turystycznych.

Zarząd Koła Przewodników Terenowych PTTK O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich wystąpił do Rady Miasta Zamościa z inicjatywą nadania imienia Róży i Jana Zamoyskich nowo powstającemu rondu (ul. Piłsudskiego, Sadowa, Peowiaków). Pismo w tej sprawie znajduje się w kasie Muzeum Zamojskiego, proszę wszystkich zainteresowanych i wspierających tę inicjatywę o podpisy.

Z turystycznym pozdrowieniem Maria