Jubileusz 60. lecia Koła Przewodników.

W dniach 25-26 września 2021 r. przewodnicy z Koła Przewodników Terenowych PTTK/O/Zamość im. Róży i Jana Zamoyskich obchodzili Jubileusz 60. lecia działalności w turystce. Z tej okazji zrealizowano zaplanowany program dwudniowych obchodów: w Muzeum Zamojskim w Zamościu i podczas wyjazdu szkoleniowo-terenowego na Ziemię Komarowską. W sobotę 25 września br odbyła się konferencja poświęcona rewitalizacji  Kościoła Franciszkanów w Zamościu, w której prelegentami byli: gwardian Zakonu Franciszkanów w Zamościu dr Ojciec Andrzej Zalewski – proboszcz Parafii p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu; główny architekt i projektant rewitalizacji świątyni franciszkańskiej Sebastian Ćwierz;  organista Kościoła Franciszkanów w Zamościu Tomasz Bębenek oraz dr Ewelina Lilia Polańska, autorka niezwykle ciekawej prezentacji multimedialnej i wykładu na temat obrzędów pogrzebowych w XVII i XVIII wiecznej Polsce. Dodatkową niespodzianką, przygotowaną dla przewodników przez Muzeum Zamojskie, był wykład dr Krzysztofa Janasa z Politechniki Lubelskiej, dotyczący odkrytych w Akademii Zamojskiej fresków z cyklu dziejów św. Jana Kantego, patrona Akademii Zamojskiej oraz innych ciekawych odkryć archeologicznych w rewitalizowanym aktualnie budynku uczelni.
Podczas konferencji zaszczycili przewodników swoją obecnością: Prezydent Miasta Zamościa Andrzej Wnuk; były Prezydent Miasta Zamościa Eugeniusz Cybulski – Honorowy Przewodnik Koła, ks. Błażej Górski – kapelan przewodników Koła – proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu i Honorowy Przewodnik Koła, Koleżanki i Koledzy Przewodnicy z Puław oraz sympatycy zamojskiego Koła Przewodników. Z okazji Jubileuszu przekazano przewodnikom życzenia dalszej owocnej pracy w turystyce i rozsławianiu zabytków Zamościa i regionu. Prezes Koła Maria Rzeźniak po przedstawieniu historii działalności Koła, podziękowała przewodnikom z najdłuższym stażem pracy w przewodnictwie. Po przerwie obiadowej przewodnicy uczestniczyli w zwiedzaniu podziemi kościoła Franciszkanów i wystawy tam prezentowanej. Pierwszy dzień Jubileuszu zakończyła uroczysta Msza Święta, w intencji m.in. przewodników oraz wspaniały koncert organowy w Kościele Franciszkanów, w wykonaniu  światowej klasy organisty prof. Karola Gołębiowskiego.
Niedzielne obchody święta przewodników odbyły się pod znakiem „Komarowskiej Potrzeby” i upływu setnej rocznicy „Bitwy pod Komarowem”. Inicjatorem, organizatorem i przewodnikiem wyjazdu terenowego był Kol. Robert Kowalski. Przewodnicy odwiedzili wszystkie miejsca pamięci związane z bitwą komarowską, miejsca pochówków ułanów oraz teren przeznaczony na plac budowy punktu widokowego na Wzgórzu 255 w Wolicy Śniatyckiej, na którym w przyszłości powstanie Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Przewodnicy i ich goście zwiedzili ponadto pałac w Łabuńkach, obejrzeli gorzelnię i pałac w Łabuniach, zwiedzili kościół, cmentarz i zabudowę Komarowa, dawną cerkiew w Śniatyczach oraz  starą szkołę w Antoniówce i obelisk 8 Pułku Kawalerii. Na trasie przejazdu i w czasie popołudniowego odpoczynku przewodników zaszczycił swoją obecnością architekt mgr inż. Tomasz Dudek, współautor projektu pomnika i Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”. Dowódca Komarowskiej Potrzeby przekazał przewodnikom podziękowanie za wspieranie inicjatywy budowy pomnika i za zbiórki środków pieniężnych na ten cel. Jubileusz zakończyła wspólna biesiada przewodnicka, która odbyła się w Ośrodku Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej.

Przewodnicy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym Osobom, które przyczyniły się do uświetnienia ich Jubileuszu.