Cudowne Madonny z Roztocza.

Pod koniec XIX w. ksiądz Sadok Barącz opisał 463 wizerunki Matki Bożej w Polsce, uznawane za cudowne. (1) Wśród nich odnajdziemy m.in. opis historii obrazu, współcześnie znanego nam pod nazwą Matki Bożej Szkaplerznej z drewnianego kościółka w Tomaszowie Lubelskim. Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem został tam przeniesiony w roku 1786 z kościoła Trynitarzy, po ich ustąpieniu z Tomaszowa Lubelskiego, wobec decyzji władz austriackich dotyczących rozwiązania zakonu.  Obraz został uznany za cudowny przez biskupa Święcickiego jeszcze w 1678 r., po potwierdzeniu dowodów na doznawanie łask otrzymywanych przez wiernych modlących się do wizerunku MB Tomaszowskiej. Ksiądz Barącz przytacza jako jeden z takich cudów przypadek wojewody kijowskiego, Józefa Potockiego, który „doznawszy takiego cudu na sobie”, przyrzekł ufundować murowany kościół i klasztor Ojcom Trynitarzom w Tomaszowie Lubelskim.  Cudowny obraz Matki Bożej wprowadzono do tego kościoła w czasie wspaniałej procesji, w obecności biskupa chełmskiego, Feliksa Jana Szaniawskiego.

Kolejnym, z opisanych cudownych wizerunków Matki Bożej przez ks. Barącza, jest Pani Werchracka. Obecnie, cudowny obraz Matki Bożej Werchrackiej, którego początki wywodzą się z Zamościa, znajduje się w Monastyrze w Krechowie, na Ukrainie. W roku 1683 Izzak Sokalski zakupił obraz Najświętszej Maryi Panny w Zamościu i sprowadził do Monastyru Bazylianów w Werchracie. Tam obraz zasłynął cudami i odtąd uznawany był przez wiernych za cudowny. Po likwidacji klasztoru w Werchracie, obraz przeniesiono w 1810 r. do Monastyru w Krechowie.

Wśród cudownych wizerunków Maryi, opisywanych przez ks. Barącza nie zabrakło także Pani Krasnobrodzkiej. Opieki nad cudownym obrazem podjęli się Dominikanie, którym klasztor i kościół ufundowała, przyszła królowa Polski, Marysieńka Sobieska. Będąc w niemocy, jako żona jeszcze III ordynata na Zamościu, Jana „Sobiepana” Zamoyskiego, doznała łaski uzdrowienia za wstawiennictwem cudownego obrazu MB Krasnobrodzkiej.

opracowanie: Ewa Lisiecka
źródło:
  1. Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce. Lwów. 1891. Biblioteka narodowa w Warszawie. Strona internetowa Polona.