Infułatka w Zamościu.

Zapraszam w piątek 17 lipca 2020 r. o godz 14:00 do zapoznania się ze zrealizowanym projektem „Fabrica Ecclesiae” . Miejsce spotkania wejście do Infułatki. Termin uzgodniony z ks. Robertem, proboszczem Katedry.
Z turystycznym pozdrowieniem Maria